Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Ea


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ea - Ec - Ed - Ef - Ej - El - Em - En - Ep - Eq - Et - Ex - Ey  • Earplug –umeci za uši koji smanjuju vanjsku buku.
  • Early –rano, prvobitno.
  • Early warning aircrafftzrakoplov koji ima ugrađen radar za rano otkrivanje.
  • Early warning coverage –djelokrug ranog radarskog otkrivanja.
  • Earth induction compass' –zrakoplovni kompas koji pokazuje smjer na osnovi podataka dobivenih iz magnetskih davača na repu zrakoplova.