Otvori glavni izbornik
  • Earplug –umeci za uši koji smanjuju vanjsku buku.
  • Early –rano, prvobitno.
  • Early warning aircrafftzrakoplov koji ima ugrađen radar za rano otkrivanje.
  • Early warning coverage –djelokrug ranog radarskog otkrivanja.
  • Earth induction compass' –zrakoplovni kompas koji pokazuje smjer na osnovi podataka dobivenih iz magnetskih davača na repu zrakoplova.