Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Eq


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ea - Ec - Ed - Ef - Ej - El - Em - En - Ep - Eq - Et - Ex - Ey


  • Equalization –postupak čuvanja svih ćelija nikl-kadmijeve baterije u stanju istog kapaciteta.
  • Equalizer – kompenzator.
  • Equalizer circuit –strujni krug u više-stupanjskom generatoru, odnosno sustavu regulacije napona koji nastoji izjednačiti struju na izlazu.
  • Equilibrium –stanje ravnoteže momenata tijela.
  • Equipment –oprema, bilo koji ugrađeni dio zrakoplova ili motora koji ima neku funkciju.
  • Equipment list –popis opreme ugrađene na neki zrakoplov koji uključuje obaveznu opremu propisanu od strane proizvođača i dodatnu opremu.
  • Equisignal –ravno-signalni.
  • Equivalent airspeed –kalibrirana brzina leta indicirana na brzinomjeru zrakoplova.
  • Equivalent monoplane –zrakoplov s jednim krilom koje ima iste aerodinamičke osobine kao i zrakoplov s dva i više krila.
  • Equivalent shaft horsepower -jedinica izmjerene izlazne snage turbo-prop motora.