Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Fe


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi F

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Fa - Fe - Fi - Fl - Fo - Fr - Fu

Fea uredi

 • Feather edge -tanki rub na nekom predmetu podložna savijanju i lomu.
 • Feathering –postavljanje propelera "na nož".
 • Feathering action –promjena koraka propelera.
 • Feathering propeller –propeler promjenjivog koraka na kojoj se u slučaju otkazivanja motora krakovi postavljaju "na nož" kako bi stvarali što manji otpor.

Fee uredi

 • Feed –napajanje, snabdjevanje.
 • Cross feed –unakrsno napajanje gorivom.
 • Gravity feed –napajanje slobodnim padom.
 • Feedback –povratni signal ili informacija.
 • Feedthrough capacitor –kondenzator dvostruke namjene. Koristi se u magnetima kao kondenzator koji smanjuje iskrenje kontakata i za smanjenje količine radio-interferencije uzrokovane zračenjem elektriciteta iz kablova paljenja.
 • Feel –bilo koja vrsta senzora postavljenih kroz sustave zrakoplova koji šalju podatke o stanju u sustavima.
 • Feeler gage –alat za mjerenje zazora između dijelova u nekom spoju. Sastoji se od tankih čeličnih listića točno određenih širina.

Fen uredi

 • Fence –čvrsto postavljen skretač zračne struje na određenom mjestu na krilu koji sprječava skretanje struje zraka prema vrhu krila.
 • Fenistron –kanalizirani repni rotor helikoptera.
 • Fenwal fire detection system –sustav za otkrivanje požara koji se sastoji od bimetalnih termo-prekidača između dva izolirana vodiča. Povišena temperatura savija bimetal i uzrokuje zatvaranje strujnog kruga između dva vodiča.

Fer uredi

 • Ferromagnetic material –čelične legure s jakim magnetskim osobinama.
 • Ferrule –kratka cijev koja spaja dva elementa nekog sklopa kroz koju prolazi tekućina ili plamen.
 • Ferrule resistor –elektro-otpornik koji na oba kraja ima metalne kapice radi lakšeg postavljanja u standardna kućišta osigurača.
 • Ferry –let zrakoplova s jedne lokacije na drugu bez putnika i tereta (tehnički prelet).
 • Ferry permit –dozvola za tehnički prelet zrakoplova koji nemaju ispravnu dozvolu za plovidbenost. Dozvola se izdaje za točno određeni let pod strogo određenim uvjetima.