Otvori glavni izbornik
Flow –tok, protok, struja.

Pojmovi vezani za "flow"Uredi

  • Flow chart –redoslijed operacija; dijagram s posebnim simbolima za prikaz sekvenci ili dijelova nekog procesa.
  • Flow control system –sustav za regulaciju protoka fluida.
  • Flow control valveventil za kontrolu protoka, smjera i količine neke tekućine.
  • Flow direction –smjer strujanja.
  • Flow divider valve –razvodni ventil mlaznica mlaznog motora.
  • Flow fenceaerodinamička pregrada.
  • Flow indicator –sklop u sustavu opskrbe kisikom koji prikazuje njegov protok prema korisniku.
  • Flowmeter –električni predajnik koji pokazuje količinu utrošenog goriva u jedinici vremena.
  • Electromagnetic flowmeter -elektromagnetski mjerač protoka.
  • Fuel flowmeter -mjerač protoka goriva.
  • Variable-area flowmeter -mjerač protoka s promjenjivim presjekom.
  • Flow rate –protok.