Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Glava

Head –glava priključka, vijka ili zakovice; tlak.

Pojmovi vezani za "head"

uredi
 • Head angle –kut konusa glave vijka ili zakovica.
 • Head diameter –promjer glave vijka ili zakovice.
 • Head-on –čeoni (otpor, vjetar).
 • Headphone slušalice sa zvučnicima i mikrofonom.
 • Head-up display (HUD) –uređaj koji prikazuje parametre leta na prednjem staklu pilotske kabine.
 • Head wind –vjetar koji puše prema zrakoplovu (vjetar u nos). S "vjetrom u nos" smanjuje se putna brzina dok se zračna brzina povećava.

Ostala značenja

uredi
 • Active homing head –glava za aktivno samo-navođenje.
 • Air-pressure head –zračni tlak.
 • Cylinder head –glava cilindra.
 • Dynamic head –dinamički tlak.
 • Incidence head –davač napadnog kuta.
 • Infrared homing head –glava za toplotno samo-navođenje.
 • Injector headmlaznica.
 • Runway head –početak uzletno-sletne staze.
 • Static head –statički tlak.
 • Total head –ukupni tlak.
 • Velocity head –dinamički tlak.