Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/Srednji

Intermediate -srednji, posredni.

Pojmovi vezani za "intermediate" Uredi

  • Intermediate airportzračna luka među-slijetanja, alternativni aerodrom.
  • Intermediate altitude release -izbacivanje tereta (bombi) sa srednje visine.
  • Intermediate case –pojam koji označava vanjsko kućište kompresora turbinskih motora.
  • Intermediate frame –pomoćni okvir.
  • Intermediate frequency –frekvencija proizvedena u prijemniku koja je jednaka razlici frekvencija prijemnog signala i frekvencije proizvedene oscilatorom.
  • Intermediate gear –posredni zupčanik.
  • Intermediate -među-slijetanje.
  • Intermediate position –među-pozicija, pozicija između krajnjih točki nekog pokretnog dijela.
  • Intermidiate turbine temperature –temperatura mjerena između turbina visokog i niskog tlaka.