Otvori glavni izbornik

Sadržaj

NodUredi

 • Nodal system –sustav za ublažavanje vibracija glavnog rotora (npr. na helikopterima tipa Bell).

NolUredi

 • No load current –stanje mirovanja nekog uređaja pod malim naponom.

NomUredi

 • Nomograph-viscosity index –dijagram promjena viskoziteta turbinskih ulja s promjenom temperature.

NonUredi

 • Nonabrasive –materijali koji ne oštećuju neku površinu prilikom trenja o nju.
 • Nonaxiality –nesklad, nepodudarnost osi.
 • Noncombustible –neizgoriv.
 • Nondestructive test –postupak kontrole materijala bez njegovog razaranja (magnetska metoda, vrtložna strujanja, penetranti i sl.).
 • Nondimensional number –broj bez svoje dimenzionalne vrijednosti (npr. Machov broj).
 • Nondirectional –neusmjeren.
 • Nondirectional antennaantena koja može emitirati i primati signal pri istoj snazi.
 • Nondirectional beacon –neusmjereni radio-far.
 • Nonexpendable –dio ili uređaj upotrebljiv više puta.
 • Nonferrous metalmetal bez željeza.
 • Nonflammable -nezapaljiv.
 • Nonguided –nevođen.
 • Nonignitable nezapaljiv.
 • Nonlinear output –izlazni signal iz uređaja koji nije direktno proporcionalan signalu na ulazu.
 • Nonlinear scaleinstrument koji ima nelinearnu skalu. S jedne strane razmak je između vrijednosti veći a na drugoj strani manji.
 • Nonmagnetic –metal koji nema svojstva magneta.
 • Nonporous –materijal koji sprječava prolaz tekućine.
 • Nonrecoverable –dio ili uređaj za jednokratnu upotrebu.
 • Nonrepariable –dio ili uređaj na zrakoplovu koji se ne popravlja neko odbacuje.
 • Nonretractable –neuvlačivo (npr. podvozje).
 • Nonreturn valve –nepovratni ventil.
 • Nonrigid airship –upravljiv zrakoplov pogonjen motorom, lakši od zraka,.
 • Nonscheduled airline –zračni prijevoznik bez utvrđenog stalnog reda letenja.
 • Non servo brakes -kočnice zrakoplova bez pomoćnog (Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Servo-pokretač|servo) sustava za pojačavanje sile na kočnicama.
 • Nonskid brakes –kočnice na zrakoplovu koje imaju sustav kontrole i mjerenja sile kočenja radi sprječavanja proklizavanja.
 • Nonstandard fastener –priključak u hidrauličkom ili zračnom sustavu koji nije po standardima.
 • Nonstructural -dijelovi zrakoplova koji ne nose dinamička opterećenja konstrukcije.
 • Nontautening dope –sredstvo u koje se potapa zrakoplovno poliestersko platno radi povećavanja unutarnje gustoće materijala uz minimalno skupljanje.

NorUredi

 
Norden bombsight, uređaj za nišanjenje
 • NOR gate –logični izlazni sklop u elektronici u kojem nema napona sve dok se on ne pojavi na ulazu u sklop.
 • Normalizing –postupak toplinske obrade materijala kada se on grije do kritične temperature a zatim polako hladi na zraku s čime se uklanja napetost njegove strukture.
 • Normally closed relay –električni relej. Sastoji se od zavojnice (ili solenoida), jezgre od željeza i pomičnih kontakata koji su pod naponom opruge. Kontakti su u neutralnom položaju zatvoreni a otvaraju se prolaskom struje koja ih magnetizira.
 • Norden bombsight -uređaj za nišanjenje korišten od strane Američkih zračnih snaga tijekom Drugog svjetskog rata, Korejskog rata i Vijetnamskog rata. Služio je posadama bombardera za nišanjenje i točno ispuštanje bombi na zemaljske ciljeve.

NotUredi

 • NOT gate –logički sklop s jednim ulazom i jednim izlazom. Kada ima napona na ulazu nema ga na izlazu i obrnuto.