Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/On


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi O

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ob - Oc - On - Op - Or - Os - Ox - Oz

OncUredi

  • On condition maintenance, OCM –sustav održavanja zrakoplova po kojem se prati stanje određenih dijelova motora ili zrakoplova, dijelovi se provjeravaju tijekom periodičnih pregleda te se prema njihovom stanju utvrđuje potreba za obnovom.

OneUredi

  • One hundred and eighty degree ambiguity –pogreška u pokazivanju radio-goniometra kod koje sustav ne može utvrditi da li se stanica nalazi iza ili ispred zrakoplova.
  • One piece –iz jednog dijela, neodvojiv.

OnsUredi

  • On speed condition –stanje sustava za regulaciju broja okretaja propelera pri kojem se održava potrebna ravnoteža svih triju upravljačkih sila iz regulatora.

OntUredi

  • On-the-job training –provođenje obuke na radnom mjestu.