Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Os


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi O

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ob - Oc - On - Op - Or - Os - Ox - Oz

Osciloskop

Osc uredi

  • Oscillate –mijenjanje vrijednosti ritma, oscilirati.
  • Oscilation –vibracije, oscilacije.
  • Oscillator –elektronički uređaj koji istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu.
  • Oscilloscope –električni mjerni instrument kod kojih se vrijednosti napona i struje prikazuju na zaslonu.