Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Oc


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi O

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ob - Oc - On - Op - Or - Os - Ox - Oz

  • Occluded front –"okludirana fronta", prožimanje dvije ili više atmosferskih fronti.
  • Occulting light –treptajuće svjetlo.
  • O condition –mekani ili termički otpušteni aluminij.
  • Octane rating –sustav gradijacije avionskih benzina u odnosu na njihova antidetonantna svojstva.