Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Or


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi O

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ob - Oc - On - Op - Or - Os - Ox - Oz

Org uredi

 • OR gate –logički sklop koji ima napon na svojem izlazu svaki put kada se on pojavi na njegovom ulazu.
 • Organic brake linings –organski materijal ojačan mjedenom vunom. Ugrađuje se u kućište kočnica s jednim diskom.
 • Organic fibers –organska vlakna, vlakna prirodnog porijekla.
 • Organic lining –kompozitni organski materijal za trošenje u kočnicama s jednim diskom.

Ori uredi

 • Orifice –kalibrirani otvor, mali otvor na dijelu instalacije za kontrolu protoka tekućine.
 • Orifice check valveventil u sustavu instalacije za zrak ili hidrauličkom sustavu koji dopušta protok samo u jednom smjeru.
 • Originating aircraft -zrakoplov u odlasku.
 • Originating airport -zračna luka polaska.
 • O-ring –vrsta brtve kružnog oblika koja se koristi u tlačnim sustavima (u obliku prstena).

Orn uredi

 
Mahokrilac
 • Ornithopter –zrakoplov koji svoj uzgon ostvaruje mahanjem krila.
 • Oronasal oxygen mask –vrsta maske za kisik koja pokriva usta i nos korisnika.

Ort uredi

 • Ortographic projection –ortografska projekcija, prikaz objekta kod kojega je pogled projiciran okomito na liniju pogleda i crtaću površinu.