Otvori glavni izbornik

Sadržaj

PhaUredi

 • Phantom line –iscrtkane linije na nacrtima koje prikazuju krajnji položaj nekog objekta u kretanju.

PheUredi

 • Phenol-formeldehyde resin –mješavina plastične smole, platna i papira koja se lijeva u kalupe.
 • Phenomenon –pojava.
 • Aerodynamic phenomenon -aerodinamičke pojave.
 • Atmospheric phenomenon –atmosferske pojave.

PhoUredi

 • Phosphate ester-base hydraulic fluid –vatro-otporna, sintetička hidraulička tekućina koja se koristi u sustavima pod visokim tlakom.
 • Phosphate film –netopivi, neorganski, gusti, tanki premaz nanesen na površinu materijala.
 • Phosphor coating –fosforna boja nanesena na zrakoplovne instrumente s čime se pojačava uočljvost podataka.
 • Phosphoric acid etchant –tvar na bazi fosforne kiseline koja nagriza izloženu površinu.

PhuUredi

 • Phugoid oscillations –duge periodičke oscilacije zrakoplova oko uzdužne osi ("hunting").

PhyUredi

 • Physics –fizika, grana prirodnih znanosti koja proučava međusobne odnose materije i energije.