Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Pi


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi P

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Pa - Pe - Ph - Pi - Pl - Pn - Po - Pr - Pu - Py


 • Piano hinge –trakasti metalni šarnir.
 • Pickling
-priprema motora zrakoplova za duže skladištenje,
-otklanjanje površinskih nečistoća sredstvom na bazi kiseline.
 • Pick-off –davač, dio sklopa koji uklanja signal iz nekog senzora.
 • Contact pick-off –kontaktni davač.
 • Electric pick-off –električni davač.
 • Inductive pick-off –induktivni davač.
 • Pick-up –davač; zahvatanje cilja.
 • Pick-up traffic –promet sa usputnim utovarom.
 • Heat pick-up –odvođenje topline.
 • Pickup or scuffing –nakupljanje materijala s jedne na drugu površinu uzrokovano premalim zazorom ili nedovoljnim podmazivanjem.
 • Piece parts –sastavni dijelovi sklopa.
 • Piezoelectric effect –osobina nekih kristala koji na svojim suprotnim stranama stvaraju napon uslijed mehaničkog tlačenja. Kada se na njihove krajeve dovodi napon kristali se širi ili skuplja.
 • Piezoelectric transducer –električni sklop koji mehanički rad pretvara u električni signal.
 • Pigtail
-komadić žice u obliku repića, koja izlazi iz nekog dijela,
-gipki spoj.
 • Pilotage –pilotiranje.
 • Pinion –mali zupčanik čiji su zupci umetnuti u veći zupčanik (satelit).
 • Pinion rack –zupčasta letva.
 • Pinked edge –rub platna koji je zupčasto odrezan.
 • Pinpoint –točno određeni orijentir na zemlji; točno utvrditi poziciju.
 • Pintpinta, jedinica za mjerenje volumena.
 • Pip –svjetla točka na zaslonu radara.
 • Pitching –promjena kuta poniranja.
 • Pitting –stvaranje malih džepova korozije na površini metala.
 • Pivot –os okretanja.
 • Pivot trunnion –klizna površina oko koje se okreće osovina noge stajnog trapa pri njegovom uvlačenju i izvlačenju.