Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Pa


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi P

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Pa - Pe - Ph - Pi - Pl - Pn - Po - Pr - Pu - Py


 • Pace –upravljanje letećom metom iz pratećeg zrakoplova.
 • Packed snow runwayuzletno sletna staza od nabijenog snijega.
 • Packing –pakiranje, brtva.
 • Packing case –sanduk, kontejner.
 • Packing ring –kružna brtva koja zadržava plinove u prostoru osovine motora.
 • Pad –postolje, podmetač.
 
Kolica za paletu
 • Pal nut –tanka matica koja osigurava glavnu maticu od njenog odvrtanja.
 • Pallet –paleta za teret.
 • Pallet dolly –kolica za palete.
 • Pallet net –mreža za vezanje tereta na paleti.
 • Pan –udubina ili manji prostor za spremanje ulja.
 • Pancake landing –postupak pri slijetanju zrakoplova u kojem je on poravnat s osi uzletno-sletne staze te se nakon smanjivanja brzine zrakoplov lagano spušta na tlo.
 • Pantsaerodinamički oblikovani poklopci na kotačima zrakoplova koji se ne uvlače.
 • Pantry –bife u zrakoplovu.
 • Paper electrical capacitor –električni dio koji koristi dvije trake metalne folije kao katodu i anodu te voštani papir kao dielektrik.
 • Parabolic light reflector –svjetlosni reflektor čija je površina zaobljena.
 • Parabolic microphone –osjetljiv mikrofon usmjeren prema izvoru zvuka.
 • Parabomb –bomba s kočnim padobranom.
 • Parabrake –kočni padobran.
 • Par-al ketone –gusta mast s kojom se zaštićuju upravljačke sajle i prijenosni mehanizmi.
 • Parallax –prividan položaj objekta promatranog s dva različita mjesta.
 • Parallel access –izraz u računalnoj tehnologiji koji opisuje mogućnost pristupa svim informacijama istovremeno.
 • Parallel entry –paralelni ulaz u krug čekanja.
 • Parallel resonant electrical circuit –električni krug sastavljen od paralelno spojenih induktora i kondenzatora.
 • Paralleling –kontrola izlazne snage više generatora podjednakim usklađivanjem opterećenja.
 • Parameter –parametar, iznos neke vrijednosti koja se mijenja u ovisnosti o uvjetima primjene.
 • Parasite drag –dodatni aerodinamički otpor nekog tijela koji raste porastom brzine.
 • Parasol wing airplane – zrakoplov na kojem je krilo ugrađeno na nosačima iznad trupa.
 • Parking –parkiranje.
 • Parking apronplatforma za parkiranje zrakoplova.
 • Parking area –prostor za parkiranje.
 • Parking brakekočnica za parkiranje zrakoplova koji stoji na zemlji.
 • Part –dio, odvajati.
 • Part failure rate –učestalost kvarova nekog dijela.
 • Part number – tvornički broj nekog dijela ili uređaja.
 • Spare part –rezervni dio.
 • Partial –djelomični.
 • Partial bulkhead –poluokvir.
 • Partial pressure –djelomični tlak.
 • Partial panel flight –način letenja korištenjem pojedinih kompleta instrumenata.
 • Particle čestica, mali komadić materijala.
 • Partitionpregrada.
 • Pascals law –pascalov zakon koji govori da je tlak u nekom zatvorenom spremniku jednak u svim njegovim točkama i da djeluje okomito na sve stjenke spremnika.
 • Passageway –prolaz.
 • Passing light –navigacijsko crveno svjetlo na lijevom krilu zrakoplova.
 • Passive electrical circuit –strujni krug bez izvora električne energije.
 • Passive resistance –pasivni otpor.
 • Patch -mali komad materijala s kojim se pojačava ili prekriva neki otvor ili slaba točka na konstrukciji.
 • Pawl –mehanički dio koji dopušta okretanje samo u jednom smjeru.
 • Payload –korisni teret, teret koji ne ulazi u standardnu težinu zrakoplova.