Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sekundarni

Secondary –sekundarni.

Pojmovi vezani za "secondary" uredi

  • Secondary air –sekundarni zrak, dio izlazne struje zraka iz kompresora koji hladi dijelove motora.
  • Secondary airstream –zrak koji prolazi kroz ventilatorski dio na turbo-ventilatorskom motoru.
  • Secondary cell –izraz za sekundarni izvor električne energije na zrakoplovu. Izvor ne proizvodi električnu energiju već je elektrokemijskom reakcijom sprema unutar baterije.
  • Secondary coil –sekundarna zavojnica transformatora.
  • Secondary control surfaces –sekundarne upravljačke površine na zrakoplovu s kojima se postiže rasterećenje sila stvorenih na glavnim upravljačkim površinama (npr. trimeri).
  • Secondary current –struja koja teče u sekundarnim namotajima transformatora (struja inducirana protokom struje kroz primarni namotaj).
  • Secondary depression –sekundarna depresija.
  • Secondary exhaust nozzle
-izlazni mlaznik hladne struje zraka iz turbo-ventilatorskog motora,
-mlaznik promjenjivog promjera na motorima s uređajem za naknadno izgaranje.
  • Secondary fuel –izraz za dvostruku mlaznicu i gorivo koje izlazi kroz sekundarni upravljački otvor pri radu motora na višem režimu.
  • Secondary surveillance radar –sekundarni nadzorni radar.