Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Pristanišna zgrada

Terminal u München-u
Terminal -
-pristanišna zgrada,
-krajnja točka, priključak, stezaljka,
-mehanički prstenasti priključak koji se nakon umetanja žice vodiča steže i tako ostvaruje dobri elektro-vodljivi spoj,
-tipkovnica i zaslon povezani na glavno računalo.

Pojmovi vezani za "terminal"

uredi
 • Terminal air traffic control -kontrola leta na zračnoj luci.
 • Terminal area -zračna zona koju kontrolira kontrola leta zračne luke.
 • Terminal area surveillance radar -radar za nadzor završne zone kontroliranja.
 • Terminal clamp -stezaljka.
 • Terminal lug -papučica (npr. nožne komande).
 • Terminal strip -traka izolirajučeg materijala s priključcima za vodiče.
 • Terminal velocity -konačna brzina na kojoj je dostignuta maksimalna vrijednost aerodinamičkog otpora i daljnje povećanje brzine zrakoplova nije moguće.

Ostala značenja

uredi
 • Air terminal -pristanišna zgrada.
 • Town terminal -gradsko polazište (stanica) za prijevoz putnika na zračnu luku.
 • Battery terminal -pol na bateriji.
 • Cable terminal -okovani završetak užeta.
 • Earth terminal -mjesto priključka uzemljenja.