Otvori glavni izbornik

Sadržaj

ToeUredi

 • Toe-in –težnja kotača glavnog podvozja približavanju što kao posljedicu ima jače trošenje unutrašnjeg dijela gume.
 • Toe-out - težnja kotača glavnog podvozja širenju što kao posljedicu ima jače trošenje vanjskog dijela gume.

TofUredi

 
VOR indikator
 • To-From indicatorpokazivač na CD/VOR instrumentu koji pokazuje da li se zrakoplov prema ili od zemaljskog VOR predajnika. Ovisno o smjeru na indikatoru se pojavljuje mali natpis "TO" ili "FROM".

TogUredi

 • Toggle switch -električni prekidač s malom polugicom čije pomicanje gore-dolje uključuje ili isključuje strujni krug.

TolUredi

 • Tolerance –dopustivo odstupanje od neke zadane mjere; zazor.
 • Toluene –aromatski ugljikovodik (C6H5CH3), bezbojna, zapaljiva i u vodi netopiva tekućina. Koristi se za uklanjanje boje.
 • Toluol –manje zapaljiv i otrovni komercijalni oblik toluena jednak benzenu.

TonUredi

 • Ton of refrigeration –mjera za rashladni kapacitet sustava klimatizacije. Veličina označava efekt hlađenja koji daje otapanje jedne tone leda u 24 sata.

TooUredi

 • Tool steel –alatni čelik, čelik povečane tvrdoće od kojega se rade alati.

TopUredi

 • Top dead center (TDC) –gornja mrtva točka, klip u najvišem gornjem položaju.
 • Top overhaul -izraz za vrstu obnove motora bez otvaranja kućišta radilice.
 • Topping-up –dopunjavanje nekom tekućinom.

TorUredi

 • Torch –gorionik, ručna svjetiljka.
 • Torching –dugi plamen koji se javlja na ispušnom dijelu motora radi ubrizgane prevelike količine goriva koji ne stigne izgorjeti.
 • Toroidal wound coil –električna zavojnica namotana na jezgru u obliku prstena.
 • Torsion –torzija, uvijanje tijela.
 • Torsion box –torziona kutija.
 • Torsional strength –čvrstoća materijala u odnosu na torziju; sila opiranja materijala na unutarnje uvijanje.

TotUredi

 • Total pressure –ukupan tlak zraka koji se kreće, zbroj dinamičkog i statičkog tlaka.
 • Total temperature –ukupna temperatura zraka koji se kreće, zbroj temperatura statičkog tlaka i one nastale kao posljedica kretanja.
 • Totalizer –zbirni pokazivač,
-uređaj za mjerenje količine goriva u svim spremnicima,
-brojač sati rada motora.

TouUredi

 • Toughness –žilavost, sposobnost deformacije materijala bez pucanja.
 • Tow-axis autopilot –upravljanje zrakoplovom oko dvije osi, uzdužne i poprečne, preko autopilota.

TowUredi

 
Kontrolni toranj
 • Tower –toranj.
 • Control tower -kontrolni toranj.
 • Towing eye –okov na koji se priključuje adapter s rudom za vuču zrakoplova na zemlji.