Otvori glavni izbornik
  • Y-axis –poprečna os zrakoplova oko koje on mijenja svoj uzdužni nagib.
  • Yard –mjera za dužinu, jednaka je mjeri od 3 stope, 36 inča ili 0.194 metara.
  • Yellow arc –žuto područje na skali instrumenta koja označava područja graničnih vrijednosti rada motora, nekog sustava ili brzine zrakoplova. Nakon žutog nalazi se crveno područje rada u koje se ne smije ući.
  • Yild strength –veličina opterećenja materijalana kojoj se materijal počinje deformirati.
  • Y-valve –ispusni ventil ulja na motorima sa "suhim karterom".
  • Y-winding način spajanja faznih namotaja trofaznog motora. Kraj svakog namotaja spaja se s ostalima radi stvaranja neutralnog terminala.