Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sustav

System –sustav.

Pojmovi vezani za "system"

uredi
 • System failure rate –učestalost kvarova u nekom sustavu zrakoplova.
 • System reliability pouzdanost sustava.
 • System test procedure –postupak ispitivanja sustava.

Ostala značenja

uredi
 • Acquisition system –sustav za otkrivanje cilja.
 • Active guidance system –aktivni sustav vođenja.
 • Actuating system –sustav za pokretanje.
 • Annunciation system –sustav signalizacije za obavještavanje.
 • Anti-icing system –sustav za sprječavanje zaleđivanja dijelova zrakoplova tijekom leta.
 • Approach system –sustav za prilaženje.
 • Approach lighting system –sustav svjetla za prilaženje.
 • Artificial-feel system –sustav za stvaranje opterećenja na upravljačkom volanu (palici).
 • Augmented-lift system –sustav za povećanje uzgona.
 • Autoflare system –sustav automatskog izravnavanja prilikom slijetanja.
 • Automatic landing system –sustav automatiziranog slijetanja zrakoplova.
 • Autothrottle system –sustav za automatsko podešavanje snage (potiska) motora.
 • Beam-rider (control) system –sustav vođenja po snopu.
 • Beeper-control system –sustav daljinskog upravljanja.
 • Blind-approach system –sustav za prilaženje po instrumentima.
 • Blown flap system –sustav mlaznog zakrilca.
 • Boundary layer control system –sustav za upravljanje graničnim slojem.
 • Braking system –kočni sustav.
 • Breathing system –sustav opskrbe kisikom.
 • Cabin heating system –sustav grijanja kabine.
 • Cabin pressurization system –sustav kabinskog tlaka.
 • Capony jettison system –sustav na vojnim zrakoplovima za odbacivanje poklopca kabine.
 • Collision avoidance system –sustav za sprječavanje sudara.
 • Command guidance system –komandni sustav vođenja.
 • Communication system –sustav za održavanje veze.
 • Control systemsustav komandi.
 • Cooling system –sustav za hlađenje.
 • Cross-feed system –sustav unakrsnog napajanja.
 • Dead reckoning system –računska navigacija, inercijalni sustav vođenja.
 • Defogging system –sustav za sprječavanje zamagljivanja.
 • De-icing system –sustav za odleđivanje dijelova zrakoplova tijekom leta.
 • Dimmer system –sustav za smanjivanje intenziteta svjetla.
 • Disconnect system –sustav za odvajanje.
 • Distribution system –sustav za razvođenje.
 • Drainage system –sustav za ispuštanje (dreniranje).
 • Drive system –pogonski sustav.
 • Duplicated system –dvojni sustav.
 • Emergency system –sustav u slučaju opasnosti, rezervni sustav.
 • Exhaust systemispušni sustav.
 • Feed system –sustav napajanja.
 • Feed-back system –sustav napajanja s povratnim vodom.
 • Fire extinguisher system –sustav za gašenje požara.
 • Flight control system –sustav komandi leta.
 • Fly-by-wire system –sustav za upravljanje zrakoplovom preko žica, mehanički pomak na upravljačkoj palici pretvara se u električni impuls koji se prenosi preko žice do kontrole gdje se električni signal pretvara u mehanički pomak.
Komanda pilota pretvarač mehaničkog pomaka u električni signal pretvarač električnog signala u mehanički pomak hidraulični sustav komanda leta
 • Follow-up system –prateći sustav.
 • Fuel system –sustav goriva.
 • Fuel transfer system –sustav za pretakanje goriva.
 • Guidance system –sustav za navođenje.
 • Guidance beam system –sustav za navođenje po snopu.
 • Heating system –sustav grijanja.
 • Heat-seeking system –sustav infracrvenog navođenja.
 • High-lift system –sustav mehanizacija krila (sustav za povećanje uzgona).
 • Homing system –sustav samonavođenja.
 • Hidraulic systemhidraulični sustav.
 • Ice wetection system –sustav za otkrivanje zaleđivanja.
 • Ice warning system –sustav za signalizaciju pojave zaleđivanja.
 • Ignition systemsustav paljenja.
 • Induction system –uvodni sustav zraka.
 • Inertial guidance system –inercijski sustav navođenja.
 • Instrument landing system (ILS) –sustav za instrumentalno slijetanje.
 • Integrated system –integrirani sustav.
 • Intercommunication system –sustav interfonske veze.
 • Lubricating system –sustav za podmazivanje.
 • Monitoring system –sustav za nadzor.
 • Navigational system –sustav za navigaciju.
 • Oil system –uljni sustav.
 • Oil-dilution system –sustav za razrjeđivanje ulja.
 • Pitot-static system –sustav dinamičkog i statičkog tlaka.
 • Pneumatic system –sustav za zrak pod tlakom.
 • Powered control system –sustav komandi s pomoćnim (servo) pogonom.
 • Pressurization system –sustav za kontrolu kabinskog tlaka.
 • Propulsion system –pogonska grupa.
 • Public-address system –sustav razglasa.
 • Radar guidance system –sustav navođenja prema radarskom snopu.
 • Ranging system –sustav za mjerenje udaljenosti.
 • Redundant system –dvojni sustav.
 • Reheat system –sustav naknadnog izgaranja.
 • Self-guidance system –sustav samonavođenja.
 • Semiactive guidance system –sustav poluaktivnog navođenja.
 • Stall-warning system –sustav signalizacije približavanja gubitku brzine.
 • Starting system –sustav za pokretanje motora.
 • Steering system –sustav za upravljanje prednjim kotačem stajnog trapa.
 • Stick shaker system –sustav koji trese palicu kada dolazi do gubitka brzine.
 • Throttle-control system –sustav komande gasa.
 • Thrust-reverser system –sustav skretanja mlaza.
 • Tracking system –sustav za praćenje.
 • Water-methanol injection system –sustav za ubrizgavanje mješavine vode i alkohola u motor.