Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Završetak krila

Na krajeve krila gdje je zahtjevana debljina jednaka nuli, a oblik u planu može biti raznolik, ugrađuje se završetak u obliku luka ili aerodinamičko tijelo. Ukoliko se ugrađuju aerodinamička tijela, krilo se završava nosećim rebrom čija debljina odgovara izabranom aeroprofilu i tetivi krila. Aerodinamičko tijelo se učvršćuje na rebro čime bi rješenje kraja krila bilo potpuno, međutim, ako kraj krila dovodimo, promatrano u vertikalnoj projekciji, do točke, potrebno je od posljednjeg normalnog rebra do kraja načiniti završetak luk koji će odgovarati datom obliku krila u planu.

Učvršćenje luka na strukturu krila obično se vrši lijepljenjem (rjeđe vijcima). Ako je rastojanje od zadnjeg normalnog rebra do kraja luka iznad 150 do 200 mm, ubacuju se u taj prostor dopunska rebra.