WikiKuharica/Vrste jela/Juha

Juha je ukusna tekućina koja se dobije kuhanjem mesa ili drugih namirnica u vodi pri čemu se iz sastojaka izvlače hranjive i aromatične tvari. Tako nastaje jelo koje radi svoje aromatičnosti podražuje tek i uvijek se servira prvo. Juhe nisu komplicirana jela ali ipak traže veliku pažnju prilikom pripreme. Postoje mnogo vrst juha, neke su hranjive, neke aromatične a neke zasitne. Uglavnom se jede vruća.