Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Balans

Balance(ed) -balans, stanje ravnoteže tijela.

Pojmovi vezani za "balance(d)" uredi

 • Balance cable –sajla koja povezuje gornje dijelove krilca na način da kada se pomiče jedno krilce drugo se kreće u suprotnu stranu s istom silom.
 • Balance chambers –zračna komora u turbinskom motoru koja apsorbira dijelove suvišnog potiska aksijalne struje zraka oko motora.
 • Balance checks –više uzastopnih pregleda i provjera na rotirajućim dijelovima nakon revizijeradi utvrđivanja i korekcije statičke ili dinamičke ravnoteže dijela.
 • Balance panel –ravni panel učvršćen preko šarki na napadnu ivicu nekih krilaca. Panel proizvodi silu koja pomaže pilotu u „držanju“ krilca u izvučenom položaju.
 • Balance point –točka u kojoj se sijeku osi zrakoplova obzirom na momente i oko koje se zrakoplov okreće.
 • Balance tabaerodinamička kompenzacija, dodatna upravljačka površina koja se dodaje osnovnoj komandnoj površini radi aerodinamičke pomoći prilikom njenog pomicanja.
 • Balance weight –protu-uteg, teret za uravnoteženje sila.

 • Balanced actuatorhidraulički ili pneumatski aktuator koji ima jednaku površinu klipa s obje strane tako da je tlak proizveden s obje njegove strane isti.
 • Balanced amplifier –električno pojačalo koje ima dva jednaka izlazna kruga suprotna u fazi ("push-pull pojačalo").
 • Balanced bridge –električni usporedni spoj u kojem su tri veličine otpora R1, R2 i R3 poznate dok je četvrta R4 nepoznata. Spoj je neutralan (R1:R2=R3:R4) kada kroz njega ne teče struja.
 • Balanced control –aerodinamički kompenzirana komanda koja pilotu olakšava pomicanje upravljača.

Ostala značenja uredi

 
1 -kompenzacija kormila pravca; 2 -kompenzacija kormila visine
 • Aerodinamic balance –aerodinamička kompenzacija.
 • Aileron balance –uravnoteženje ili kompenzacija krilca.
 • Dynamic balance –dinamička kompenzacija.
 • Elevator balance –uravnoteženje ili kompenzacija kormila visine.
 • Force balance –ravnoteža sila.
 • Lift balance –aerodinamička vaga za mjerenje uzgona.
 • Rudder balance –kompenzacija kormila pravca.
 • Static balance –statička kompenzacija ili uravnoteženje.