Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Osnovni

Basic -osnovni.

Pojmovi vezani za "basic"

uredi
  • Basic aircraft components –osnovni dijelovi zrakoplova.
  • Basic empty weight
-težina praznog zrakoplova sa svim ugrađenim dijelovima potrebnim za let.
-težina praznog helikoptera s opremom potrebnom za let, gorivom koji se ne može potrošiti, sa svim fluidima uključujući i ulje za motor.
  • Basic flight maneuvres –četiri temeljna manevra leta na kojima se zasniva cjelokupno letenje zrakoplova: pravolinijski let, zaokret, penjanje, poniranje. Svaki kontrolirani let sadrži jedan ili kombinaciju više spomenutih osnovnih manevara.
  • Basic fuel system –osnovni dijelovi sustava za gorivo. To su rezervoari, pumpe, vodovi, ventili i razni indikatori.
  • Basic holding area –osnovni prostor za čekanje.
  • Basic load –osnovno opterečenje nekog dijela konstrukcije u bilo kojim uvjetima statičke ravnoteže zrakoplova..
  • Basic magneto –visokonaponski uređaj koji daje napon potreban za zapaljenje smjese gorivo-zrak u cilindrima klipnog motora.
  • Basic weight –osnovna težina zrakoplova.