Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/De


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Da - De - Di - Do - Dr - Du - Dy


 • Dead
-isključen, nepokretan;
-točka u strujnom krugu koja nema potencijal.
 • Dead engine –izraz za motor koji se ugasio tijekom leta.
 • Dead angle mrtvi kut.
 • Dead line –krajnji rok.
 • Dead reckonig -navigacija pomoću proračunavanja puta.
 • Deaden –prigušiti.
 • De-aeration –postupak kojim se odvaja zrak iz tekućine.
 • De-aerator chamber –prostor unutar uljnog spremnika gdje se odvaja zrak iz tekućine.
 • De-aerator tray –spremnik u kojem se sakuplja povratno ulje iz sustava podmazivanja turbinskih motora i u kojem se odvajaju čestice zraka prije povratka ulja u sustav.
 • Deafen –zvučno izolirati.
 • Debarkation –istovar putnika i tereta iz zrakoplova.
 • Debooster -dio kočnog sustava koji prije dolaska ulja u same kočnice snižava njegov tlak i povečava mu volumen.
 • Decalage –razlika postavnog kuta između donjeg i gornjeg krila na dvokrilnim zrakoplovima. Kut je pozitivan ako je gornji postavni kut veći.
 • Decarbonizer –jaka otopina koja služi omekšavanju taloga ugljika na metalnim dijelovima.
 • Decay –gašenje, opadanje.
 • Deceleration –usporavanje, smanjivanje brzine u jedinici vremena.
 • Deceleration check –provjera rada i ponašanja rada motora nakon oduzimanja gasa.
 • Decelostat –uređaj na zrakoplovu za njegovo automatsko kočenje.
 • Declination –magnetska deklinacija, bočno odstupanje magnetskog kompasa u pokazivanju smjera magnetskog sjevera.
 • Declutch –odvojiti kvačilo.
 • Decompression –pad pritiska.
 • Decouple –osloboditi ili isključiti neki dio.
 • De-energize –isključiti napajanje.
 • Deep cycling –postupak s nikl-kadmij baterijom koja se nakon pražnjenja i odvajanja puni na 140% njenog kapaciteta.
 • Defect –nepravilnost nekog dijela ili sustava.
 • Deflation –ispuštanje, smanjivanje količine zraka.
 • Deflecting-beam torque wrench –moment-ključ na kojem se može očitati vrijednost zateznog momenta.
 • Defogging –sprječavanje zamagljivanja.
 • Defroster –uređaj za odleđivanje.
 • Defueling –ispuštanje goriva.
 • Degeneration –povratno djelovanje signala na izlazu elektroničkog kruga na signal na ulazu kojemu smanjuju magnitudu, s čime se smanjuje nestabilnost signala.
 • Degreaser –odmaščivač, sredstvo za odstranjivanje ulja ili masti s neke površine.
 • Delaminated –raslojavanje, odvajanje slojeva višeslojnog materijala uslijed vibracija, zamora materijala ili korozije.
 • DeLavel nozzle –"deLavalova" mlaznica, konvergentno-divergentni mlaznik turbinskog motora.
 • Demand oxygen system –sustav opskrbe kisikom na kojem se protok podešava potrebama korisnika.
 • Demodulation –demodulacija ili detekcija, dobivanje audio-signala iz radio-frekventnog signala vala nosioca.
 • Demulsibility –mjera za sposobnost odvajanja ulja od vode.
 • Density –gustoća, količina tvari u nekom volumenu.
 • Density altitude –visina mjerena u uvjetima standardne atmosfere koja odgovara gustoći zraka na toj visini.
 • Dent –udubljenje na nekoj površini uzrokovano udarcem nepoznatog objekta.
 • Departure –polazak, vrijeme uzlijetanja.
 • Depegram –dijagram za određivanje točke rosišta.
 • Depletion area –područja na obje strane poluvodiča koje mijenja svoje osobine od vodiča do izolatora, ovisno o uvjetima rada.
 • Depolarization depolarizacija baterije, upijanje stvorenih plinova unutar ćelija baterije tijekom mirovanja što dovodi do njenog slabljenja.
 • Depreservation -dekonzervacija, pranje i odmašćivanje dijelova zrakoplova nakon konzervacije.
 • Depressurization –ispuštanje tlaka, dekompresija.
 • Depth micrometer –mikrometar za mjerenje udubljenja ili rupa.
 • Derating –smanjenje snage.
 • Derichment –automatsko podešavanje smjese goriva i zraka u najpovoljniji omjer, neovisno o količini oslobođene topline.
 • Descent –smanjenje visine, snižavanje.
 • Design load –Opterećenje nekog dijela za koje je ono i konstruirano.
 • Design size –proračunat veličina elemenata konstrukcije predviđenim odstupanjima.
 • Designated –određen, ovlašten, tko ima zakonsko pravo za obavljanje određenih poslova.
 • Detachable –razdvojiv, dio koji se može odvojiti.
 • Detail drawing –zrakoplovni nacrti na kojima su istaknute pojedinosti nekih dijelova.
 • Detailed inspection item –dio procedure kod progresivnih provjera i ispitivanja po kojoj se neki dio detaljno pregledava, uključujući rastavljanje, popravak ili obnovu.
 • Detector –detektor, dio elektroničkog sklopa kojim se otkriva neki signal.
 • Angle of attack detector –davač napadnog kuta.
 • Detent –ograničivač, osigurač.
 • Detergent oil –mineralno motorno ulje s aditivima koji povećavaju otpornost na oksidaciju.
 • Detonation –detonacija, trenutno oslobađanje topline iz goriva u komori izgaranja klipnog motora.
 • Detour –zaobilazak.
 • Developed width –dužina razvijenog lima.
 • Deviation –magnetska devijacija, greška u pokazivanju magnetskog kompasa uzrokovana dodatnim magnetskim poljima na zrakoplovu.
 • Dew point –točka rosišta, temperatura na kojoj se voda u zraku pretvara iz pare u kapljice.
 • Dewar flask –vakuumska komora s dvostrukim zidom, koja služi za spremanje tekućeg kisika.