Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Visoko

High –visoko, obilno, jako.

Pojmovi vezani za "high"

uredi
 
Shena motora s kompresorom i turbinom visokog tlaka
 
Mehanizacija krila u izvučenom položaju pri slijetanju
 
Visokokrilac
 • High altitude wind –vjetar na velikim visinama.
 • High antiknock fuel –visoko-oktansko gorivo.
 • High blower –visoko-protočni ventilator na kompresorima za dopunsku opskrbu motora zrakom.
 • High bypass turbofan –turboventilatorski mlazni motor s omjerom protoka zraka iza kompresora najmanje 4:1 (četiri puta više zraka prođe kroz ventilatorski dio nego kroz motor).
 • High carbon steelčelik s visokim sadržajem ugljika (više od 0,5%).
 • High cycle fatigue –pogreška, pukotina u materijalu uzrokovana vibracijama iznad dozvoljenih.
 • High drag configuration –oblik s velikim čeonim otporom.
 • High frequency – visoka frekvencija; učestalost.
 • High grade fuel –visoko-kvalitetno gorivo.
 • High intensity approach lightsprilazna svjetla na uzletno-sletnu stazu velikog intenziteta.
 • High lift device –mehanizacija krila, površine na krilima zrakoplova koje stvaraju dodatni uzgon na povećanim i kritičnim napadnim kutovima.
 • High pass filter –visoko protočni filter.
 • High pressure compressor –visoko tlačni kompresor. Dvo-osovinski kompresor u kojem je u zadnjoj sekciji znatno povišen tlak u odnosu na prednji dio.
 • High pressure oxygen system –sustav za kisik s bocama pod visokim tlakom.
 • High pressure turbine –visoko-tlačna turbina, prednja turbina kod dvo-osovinskih motora koja pokreće visokotlačni kompresor.
 • High strength fastener –priključak od materijala visoke čvrstoće.
 • High strength steel –čelik visoke čvrstoće.
 • High octane fuel –visoko-oktansko gorivo.
 • High overcast –visoka oblačnost.
 • High pitch –veliki korak propelera.
 • High tension magneto –magnetski sustav paljenja kod klipnih motora koji stvara visoki napon na svjećicama.
 • High voltage igniter plug –visokonaponska svjećica, sa zračnim zazorom između centralne elektrode i vanjskog kućišta.
 • High wing airplane –visokokrilac, zrakoplov s krilima na gornjem dijelu trupa.