Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Ra


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi R

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ra - Re - Ri - Ro - Ru


Rac uredi

 
Pretvaranje kružnog u pravolinijsko kretanje
 • Race
-vijenac ležaja, ispolirana i otvrdnuta površina kućišta ležaja,
-strujanje, vrtložni rep,
-dati puni gas.
 • Rack –metalna ravna poluga (šina) nazubljena s jedne strane po kojoj se kreće zupčanik.
 • Rack and pinion –sklop nazubljene poluge i zupčanika koji kružno okretanje zupčanika pretvara u pravolinijsko kretanje poluge.

Rad uredi

 • Radiant energy –bilo koji oblik elektromagnetskih valova.
 • Radiant heat –grijanje radijacijom topline.
 • Radiant sensing detector –vrsta sustava za detekciju (prepoznavanje) požara koji za zatvaranje električnog kruga koristi termo-osjetljive komponente.
 • Radiation shield -aluminijska folija koja se koristi u zaštitnom omotaču turbinskog motora s čime se sprječava prelazak topline na ostale dijelove zrakoplova.
 • Radium poisoning –trovanje radioaktivnim sredstvom s kojim su se premazivali instrumenti na starijim tipovima zrakoplova kako bi svijetlili u mraku.
 • Radome –zaštitna plastična kupola ispred radarske antene smještene u nosu zrakoplova.

Raf uredi

 • Raft –zračni čamac za spašavanje.

Rag uredi

 • Rag wing –izraz koji označava krilo prekriveno platnenom oplatom.

Rai uredi

 • Rain gage –uređaj za mjerenje količine oborina na određenom prostoru.
 • Rake -senzor tlaka, najčešće u obliku male cjevčice koja prima ukupni tlak važan za rad motora.

Ram uredi

 • Ramjet –nabojno-mlazni motor.
 • Ramming –sabijanje, porast tlaka.
 • Rampplatforma, površina namijenjena parkiranju zrakoplova radi prihvata i otpreme.
 • Ramp check –provjera na platformi.
 • Ramp weight ukupna težina natovarenog zrakoplova na parkirnoj poziciji. Od težine uzlijetanja razlikuje se za težinu utrošenog goriva tijekom vožnje (taksiranja) do uzletno-sletne staze.

Ranc uredi

 • Ranging –određivanje rastojanja.

Rap uredi

 • Rapid decompression –dekompresija, nagli gubitak tlaka zraka u kabini zrakoplova.

Rar uredi

 • Rarefied air -razrjeđeni zrak na velikim visinama.

Rat uredi

 • Ratchet –mehanizam koji dopušta okretanje samo u jednom smjeru.
 • Ratchet ring –prsten s nakošenim zupcima u jednom smjeru.
 • Rated –nominalni, proračunski.
 • Rated horsepower –najviša proračunata snaga motora.
 • Rated thrust proračunati potisak motora.
 • Ratiometer indicator –daljinski upravljan istosmjerni indikator.