Otvori glavni izbornik

Sadržaj

RacUredi

 
Pretvaranje kružnog u pravolinijsko kretanje
 • Race
-vijenac ležaja, ispolirana i otvrdnuta površina kućišta ležaja,
-strujanje, vrtložni rep,
-dati puni gas.
 • Rack –metalna ravna poluga (šina) nazubljena s jedne strane po kojoj se kreće zupčanik.
 • Rack and pinion –sklop nazubljene poluge i zupčanika koji kružno okretanje zupčanika pretvara u pravolinijsko kretanje poluge.

RadUredi

 • Radiant energy –bilo koji oblik elektromagnetskih valova.
 • Radiant heat –grijanje radijacijom topline.
 • Radiant sensing detector –vrsta sustava za detekciju (prepoznavanje) požara koji za zatvaranje električnog kruga koristi termo-osjetljive komponente.
 • Radiation shield -aluminijska folija koja se koristi u zaštitnom omotaču turbinskog motora s čime se sprječava prelazak topline na ostale dijelove zrakoplova.
 • Radium poisoning –trovanje radioaktivnim sredstvom s kojim su se premazivali instrumenti na starijim tipovima zrakoplova kako bi svijetlili u mraku.
 • Radome –zaštitna plastična kupola ispred radarske antene smještene u nosu zrakoplova.

RafUredi

 • Raft –zračni čamac za spašavanje.

RagUredi

 • Rag wing –izraz koji označava krilo prekriveno platnenom oplatom.

RaiUredi

 • Rain gage –uređaj za mjerenje količine oborina na određenom prostoru.
 • Rake -senzor tlaka, najčešće u obliku male cjevčice koja prima ukupni tlak važan za rad motora.

RamUredi

 • Ramjet –nabojno-mlazni motor.
 • Ramming –sabijanje, porast tlaka.
 • Rampplatforma, površina namijenjena parkiranju zrakoplova radi prihvata i otpreme.
 • Ramp check –provjera na platformi.
 • Ramp weight ukupna težina natovarenog zrakoplova na parkirnoj poziciji. Od težine uzlijetanja razlikuje se za težinu utrošenog goriva tijekom vožnje (taksiranja) do uzletno-sletne staze.

RancUredi

 • Ranging –određivanje rastojanja.

RapUredi

 • Rapid decompression –dekompresija, nagli gubitak tlaka zraka u kabini zrakoplova.

RarUredi

 • Rarefied air -razrjeđeni zrak na velikim visinama.

RatUredi

 • Ratchet –mehanizam koji dopušta okretanje samo u jednom smjeru.
 • Ratchet ring –prsten s nakošenim zupcima u jednom smjeru.
 • Rated –nominalni, proračunski.
 • Rated horsepower –najviša proračunata snaga motora.
 • Rated thrust proračunati potisak motora.
 • Ratiometer indicator –daljinski upravljan istosmjerni indikator.