Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Površina

Surface –površina.

Pojmovi vezani za "surface"

uredi
 • Surface effect vehicle –vozilo na zračnom jastuku.
 • Surface friction –površinsko trenje.
 • Surface heat treatment –toplinska površinska obrada metala radi povećanja njene tvrdoće.
 • Surface load -opterećenje po jedinici površine.
 • Surface movement radar — radar za kontrolu kretanja po rulnim stazama i platformi.
 • Surface target –cilj iznad površine (zemaljski cilj ili cilj iznad površine mora).
 • Surface tension –površinski napon.
 • Surface tape –platnena traka koja prekriva oštre spojeve i prijelaze na konstrukciji zrakoplova radi presvlačenja platnom.
 • Surface-to-air missleraketa zemlja-zrak.
 • Surface treatment –površinska obrada materijala koja mu mijenja fizičke, mehaničke ili kemijske osobine.
 • Surface wind –vjetar pri zemljinoj površini.

Ostala značenja

uredi
 • Aerodynamic surfaceaerodinamička površina.
 • Airfoil surface –površina krila.
 • Carrying surface –noseća površina.
 • Control surface –komandna površina.
 • Lower wing surface –donja površina krila (donjaka).
 • Tail surfacerepne površine zrakoplova.
 • Upper wing surface –gornja površina krila (gornjaka).
 • Wing surface –površina krila.