Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Protiv

Anti- -protiv.

Pojmovi vezani za "anti" uredi

 • Anticipator –naprava za signalizaciju.
 • Anticlockwise –suprotno od kretanja kazaljke na satu.
 • Anticollision light –protusudarno bljeskajuće svjetlo na zrakoplovu koje se najčešće nalazi na vrhu repa, i na donjem i gornjem dijelu trupa zrakoplova.
 • Anticollision radar –radarski sustav ugrađen u zrakoplov koji upozorava pilota na prisutnost nekog objekta na liniji leta s kojim bi moglo doći do sudara.
 • Antidetonant fluidtekućina koja se dodaje smjesi goriva i zraka radi sprečavanja stvaranja prevelike snage koja se stvara izgaranjem smjese.
 • Antidrag wire –čelična zatezna žica na krilima koja sprječava naprezanja strukture prenoseći sile u suprotnom smjeru.
 • Antifreeze– –kemijski aditiv nekoj tekućini koji joj smanjuje točku zaleđivanja.
 • Antifriction bearings –kuglični ili valjkasti ležajevi koji imaju posebno nisko trenje.
 • Antiglare paint –tamna mat boja koja ne reflektira sunčevu svjetlost. Boja se nanosi na dijelove zrakoplova koje su vidljive iz pilotske kabine s čime se štite piloti od odbijanja sunčeve svjetlosti.
 • Antiknock rating –vrijednost goriva u odnosu na njegovu otpornost prema detonaciji.
 • Antileak valveventil koji ne dozvoljava curenje goriva na niži nivo motora kada on ne radi.
 • Antipropeller end –kraj zrakoplovnog motora suprotno od mjesta gdje je propeler. Korištenje opisa „prednja“ i „stražnja“ strana kako bi se identificirala stražnja strana motora nije uvijek pogodna jer se propeler može nalaziti ispred i iza motora.
 • Anti-servo tab –podesivo krilce postavljeno na izlaznom rubu kormila. Pomiče se u istom smjeru kao i komanda a služi za smanjivanje osjetljivosti komande.
 • Antiskid break system –sustav automatskog otpuštanja tlaka na kočnicama kotača zrakoplova prilikom blokiranja ili klizanja kotača. Sustavom se smanjuje put kočenja i održava smjer zrakoplova koji koči.
 • Antitear strips –uske trake platna koje se lijepe na rebra strukture. Na njih se lijepi platnena oplata.
 • Antitorque pedals –nožne pedale u helikopteru s kojima se mijenja nagib krakova repnog rotora što helikopter zakreće po smjeru.