Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Nazad

Back -nazad, stražnja strana.

Pojmovi vezani za "back" uredi

 • Back fire
-naknadno izgaranje,
-eksplozije u cilindrima klipnog motora koje se dešavaju kada smjesa goriva i zraka u trenutku otvaranja usisnog ventila još uvijek gori te dolazi do samo-zapaljenja smjese na usisu (pred-paljenje).
 • Back flow –povratni tok, protok u suprotnom smjeru.
 • Back course –suprotan smjer od snopa signala koji šalje „lokalizer“ ILS-a. U ovom završnom prilazu zrakoplov prilazi sa suprotne strane od instalirane antena „lokalizera“.
 • Background noise –bilo koji zvuk koji se čuje u dijelu elektronske opreme kada nema nikakvog signala. U radio-prijemniku redovno se čuje kao neprekidno piskanje.
 • Backhaul –povratni let aviona s korisnim teretom.
 • Backlash –zazor između zuba zupčanika.
 • Tolerable backlash –dozvoljeni zazor.
 • Total backlash –ukupni zazor.
 • Back off –popustiti, kompenzirati.
 • Back pack parachute –leđni padobran.
 • Back plate –vanjski dio nosača (vilice) za kočenje na kotačima zrakoplova.
 • Back pressure -tlak proizveden na ispušnom dijelu klipnog motora koji se suprotstavlja izlasku ispušnih plinova iz cilindra.
 • Backup ring –podložni teflonski prsten koji se stavlja iza O-ring brtve i sprječava da ona ne bude potisnuta u prostor između stjenke cilindra i klipa djelovanjem hidrauličkog tlaka.
 • Backstop –graničnik.
 • Backswept –strelast strijela-krilo.
 • Back up –rezervni (uređaj ili sustav), podržavati.
 • Back voltage -suprotna sila proizvedena mijenjanjem pravca protoka struje u vodičima. S promjenom toka mijenja se i magnetsko polje koje u vodičima inducira napon čiji je polaritet suprotan polaritetu napona osnovne struje.