Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Dr


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Da - De - Di - Do - Dr - Du - Dy


Dra uredi

 • Draft –strujanje zraka; crtež.
 • Dragging brakeskočnice na kotačima koje nisu do kraja otpuštene i ostvaruju malu silu kočenja što dovodi do porasta temperature kočnih diskova.
 • Drav set –alat za pritiskivanje dva lima prilikom njihovog zakivanja.
 • Drawbar –kuka za vuču.
 • Drawbar pull –vučna sila koja se stvara na kuki za vuču.

Dri uredi

 • Drip stick gage –vizualni način provjere nivoa goriva s donje strane krila preko posebne poluge koja se gura u za to predviđen otvor na krilu.

Dro uredi

 • Drogue
-padobran za kočenje ili stabilizaciju,
-vučena meta,
-konusni vjetrokaz.
 • Dronezrakoplov bez pilota, navođena zračna meta.
 • Droop -
-otklon na dolje, visjeti,
–pad broja okretaja rotora helikoptera uslijed širenja utega regulatora.
 • Droop restraint –sklop koji ograničava pad broja okretaja glavnog rotora pri malim okretajima.
 • Drop –padati, izbacivati, spuštati.
 • Drop tank –vanjski spremnik goriva na zrakoplovu koji se tijekom leta može odbaciti.
 • Droplets –sitne kapi tekućine.
 • Dropping resistor –električni otpornik koji se koristi za smanjivanje napona strujnog kruga.