Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Magnetski

Magnetic –magnetski.

Pojmovi vezani za "magnetic" uredi

 • Magnetic bearing –magnetski kurs.
 • Magnetic brake –vrsta kočnice s oprugom koja spriječava okretanje armature kad struja prestane teći kroz namotaje motora.
 • Magnetic circuit breakerstrujni osigurač na principu elektromagnetizma koji prekida strujni krug pri opterećenju.
 • Magnetic compass –magnetski kompas.
 • Magnetic compass error –greška magnetskog kompasa uslijed promjena brzina zrakoplova.
 • Magnetic course –magnetski kurs, smjer leta između magnetskog sjevera i uzdužne osi zrakoplova.
 • Magnetic declination –magnetsko odstupanje.
 • Magnetic deviation –magnetska devijacija, greška u pokazivanju magnetskog kompasa uzrokovana lokalnim magnetskim poljima na zrakoplovu.
 • Magnetic drain plug – uređaj koji otkriva prisustvo metalnih čestica u sustavu za podmazivanje. Sastoji se od dva permanentna magneta koji sakupljaju sve željezne čestice koje mogu uzrokovati oštećenje na motoru.
 • Magnetic equator –magnetski ekvator.
 • Magnetic field –magnetsko polje.
 • Magnetic flux –magnetski tok, nevidljive silnice koje djeluju između dva pola magneta.
 • Magnetic heading –magnetski kurs.
 • Magnetic north –magnetni sjever, smjer stvarnog magnetnog sjevera, koji je pomaknut u odnosu na geografski i kompas zrakoplova pokazuje smjer prema njemu.
 • Magnetic particle inspection –ispitivanje pomoću magnetskog toka.
 • Magnetic pickup RPM system –noviji sustav za pokazivanje brzine ventilatora u turbinskom motoru (okretanjem lopatice ventilatora stvaraju vrtložne struje koje djeluju na električni krug indikatora.
 • Magnetic saturation –magnetsko zasićenje, toćka poslije koje je nemoguće daljnje pojačavanje magnetskog polja.
 • Magnetic shunt –magnetska skretnica, željezni komad koji se koristi kao magnet u električnim instrumentima (položaj magnetske skretnice mijenja se promjenom količine magnetskog toka u svrhu baždarenja instrumenta).
 • Magnetic variation –kutno odstupanje između geografskog sjevernog pola i magnetskog sjevernog pola. Odstupanje uzrokuje dislokacija magnetskog mjesta uviranja magnetskih silnica na Zemlji u odnosu na geografski pol.
 • Magnetic wave –magnetski val; jedna od komponenti elektromagnetskog vala koja okomita na antenu.
 • Magnetic yoke –mehanički sklop koji popunjava magnetski krug između polova generatora.