Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Me


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi M

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ma - Me - Mi - Mo - Mu


 • Mean aerodynamic chord, MAC –središnja aerodinamička linija aeroprofila u poprečnom presjeku.
 • Mean sea level, MSL –referentna vrjednost za mjerenje visine. Odnosi se na tkz. srednju visinu površine mora.
 • Mechanic –mehaničar, ovlaštena osoba od strane zrakoplovnih vlasti za obavljanje poslova održavanja zrakoplova.
 • Medium -srednji, sredina.
 • Medium bypass turbofan –turboventilatorski motor s protočnim omjerom od 2:1 ili 3:1 (omjer zraka koji prolazi kroz motor i oko motora).
 • Medium range –srednjeg doleta.
 • Melting -topljenje.
 • Crew member –član posade.
 • Longitudinal member –uzdužnica.
 • Supporting member –držač, podupirač.
 • Mensuration –postupak mjerenja, određivanje neke vrijednosti.
 • Mercerize -potapanje pamučnog platna u vruću otopinu jake sode s čime materijal dobiva na čvrstoći i sjaju.
 • Meridian –meridijan.
 • Magnetic meridian –magnetski meridijan.
 • Metallizing
-zamjena platnene oplate zrakoplova s metalnom,
-proses zavarivanja, zapunjavanje udubljenja u metalu nanošenjem rastopljenog metala.
 • Meteorology -meteorologija, znanost koja proučava atmosferske pojave.
 • Meter-kilogram –količina rada koji je potreban za pomicanje težine od jednog kilograma na dužinu od jednog metra.
 • Methyl bromide –tvar za gašenje požara (CH3Br). Tvar je djelotvornija u gašenju od CO2 ali je otrovnija i izaziva koroziju na legurama aluminija, cinka i magnezija.
 • Metalize –prevlačiti metalom, metalizirati.