Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Mo


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi M

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ma - Me - Mi - Mo - Mu


 • Mobile test stand –stol za probu motora koji se može po potrebi prenositi.
 • Mobius loop –površina koja je oblikovana u obliku petlje.
 • Mockup –potpuna reprodukcija nekog dijela ili sklopa u prirodnoj veličini radi provjere konstruktivnih karakteristika.
 • Mode -način rada nekog uređaja.
 • Automatic mode –automatski režim rada.
 • Manual mode –ručno upravljanje.
 • Model –model.
 • Test model –model za testiranje.
 • Full scale model –model u prirodnoj veličini.
 • Production model –model za serijsku proizvodnju.
 • Modification –promjena u konstrukciji u odnosu na izvorni oblik.
 • Modular maintenance –postupak u održavanju zrakoplova koji dopušta zamjenu kompletnih sklopova (modula).
 • Modulated anti-skid system –vrsta kočnica protiv proklizavanja koja mjeri omjer usporenja kotača i prema toj vrijednosti održava silu kočenja na nivou maksimalno mogućeg kočenja.
 • Modulated continuous wave –kodirana predaja moduliranog radio signala.
 • Moisture –vlaga, vlažnost.
 • Moisture separator -uređaj u pneumatskom sustavu koji odvaja vlagu iz zraka.
 • Momentum –tendencuja tijela da nastavi svoje kretanje nakon početnog impulsa.
 • Monel –legura željeza otporna na koroziju sa 67% nikla, 30% bakra i 3% aluminija.
 • Monocoque –"ljuskasti" tip konstrukcije zrakoplova bez uzdužnih i poprečnih elemenata kod koje većinu opterećenja trupa nosi oplata.
 • Monolithic casting -odljevak iz jednog komada.
 • Monoplane –jednokrilac, zrakoplov s jednim krilom.
 • Cantilever monoplane –slobodno-noseći jednokrilac.
 • Highwing monoplane –visokokrilac.
 • Lowwing monoplane –niskokrilac.
 • Midwing monoplane –srednjekrilac.
 • Monopropellant –raketno gorivo u obliku mješavine osnovne gorive tvari i oksidatora.
 • Monospar -s jednom ramenjačom.
 • Monostable –stanje uređaja koje ima jedno stabilno stanje, koje se nakon narušavanja u kratkom vremenu ponovno uspostavlja.
 
"Sidrenje" zrakoplova
 • Mooring –"sidrenje" zrakoplova, sigurnosno vezivanje manjih zrakoplova.
 • Mooring cleat –metalni prsten za koji se veže uže u svrhu "sidrenja".
 • Mothball –skladište konzerviranih dijelova zrakoplova.
 • Mothballing –konzerviranje.
 • Mount –postaviti, sastaviti; nosač.
 • Engine mount –nosač motora.
 • Mounting lug -dio koji služi za osiguravanje nekog uređaja.
 • Mounting pad –postolje za montažu nekog sklopa.
 • Mouth –ulazni otvor, dovod.
 • Movement –kretanje.
 • Control movement -otklon komandne površine.