Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Veličina

Rate -veličina, stupanj, ocjenjivati, mjeriti.

Pojmovi vezani za "rate"Uredi

 • Rate gyrožiroskop s dva stupnja slobode. Instrument čija se os poklapa s uzdužnom osi zrakoplova te na njega ne djeluju promjene uzdužnog i poptečnog nagiba. Pokazivač pokazuje samo zakretanje oko vertikalne osi u punom krugu.
 • Rate of burning -vrijeme u kojem izgara mješavina goriva i zraka.
 • Rate of changebrzina promjene.
 • Rate of climb –brzina vertikalnog penjanja zrakoplova.
 • Rate of climb indicator (RCI)pilotski pokazivač na kojem se očitava brzina penjanja ili spuštanja zrakoplova (variometar).
 • Rate of deceleration –brzina usporavanja.
 • Rate of descent –brzina poniranja.
 • Rate of flow –brzina protoka.
 • Rate of flow meter –mjerač protoka.
 • Rate of turn indicator –pokazivač skretanja.
 • Rate of yam –stupanj skretanja zrakoplova koji se mjeri u broju prijeđenih stupnjeva u jedinici vremena (sekunda).

Ostala značenjaUredi

 • Airflow rate –protok zraka.
 • Angular rate –kutna brzina.
 • Burning rate –brzina sagorijevanja.
 • Expansion rate –brzina širenja.
 • Failure rate –učestalost kvarova.
 • Initial rate –početna brzina.
 • Pitch rate –kutna brzina poniranja.
 • Pulse rate –učestalost ponavljanja impulsa.
 • Roll rate –kutna brzina naginjanja zrakoplova.
 • Slewing rate –brzina okretanja.
 • Speed rate –brzina okretaja, broj okretaja.
 • Steady rate –stabilizirana brzina.
 • Unit rate –jedinična brzina.
 • Yaw rate –kutna brzina skretanja.