Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Automatski

Automatic -automatski.

Pojmovi vezani za "automatic"Uredi

 • Automatic adjusters –dio povratno-opružnog kočionog sustava na disk kočnicama kotača koji održava isti razmak između diska i kočionih pločica.
 • Automatic approach control –sustav za automatsko prilaženje na uzletno sletnu stazu.
 • Automatic approach limit –granična visina automatskog prilaženja.
 • Automatic checkout system –sustav automatske provjere.
 • Automatic direction finder (ADF) –radio-goniometar, uređaj na zrakoplovu opremljen s usmjerenim antenama i odgovarajućim prijemno-indikatorskim sustavom koji određuje smjer iz kojeg dolaze radio-signali. Koristi se za radio-navigaciju.
 • Automatic flight control system (AFCS) –sustav automatskog upravljanja zrakoplovom pomoću autopilota.
 • Automatic frequency control (AFC) –elektronički sklop koji osigurava neprekidnu podešenost prijemnika na željenu frekvenciju.
 • Automatic gain control –elektronički sklop koji osigurava stalnu jakost zvuka.
 • Automatic ground controlled approach –automatsko prilaženje prema signalima uređaja na zemlji.
 • Automatic ground controlled landing – automatsko slijetanje prema signalima uređaja na zemlji.
 • Automatic ground position indicator –automatsko pokazivanje položaja.
 • Automatic guidance electronics –elektronski uređaji za automatsko vođenje.
 • Automatic mixture control (AMC) –dio sustava za kontrolu goriva koji održava mješavinu goriva i zraka jednakom bez obzira na promjenu gustoće zraka (s porastom visine pada gustoća zraka).
 • Automatic instriment landing system –automatski sustav za slijetanje po instrumentima.
 • Auto lean –automatsko osiromašenje smjese gorivo-zrak u rasplinjaču klipnog motora.
 • Auto-rich –automatsko obogačivanje smjese goriva i zraka u rasplinjaču klipnog motora.
 • Autoclave –tlačna komora u kojoj se zrak grije na visoku temperaturu uz porast tlaka do temperature potrebne za skručivanje plastičnih smola. Stim se postupkom smanjuje vrijeme potrebno za za formiranje tvrdih smola i iz nih se izlučuju mjehurići zraka. Postupak se koristi kod izrade kompozitnih materijala koji su sve zastupljeniji u izradi zrakoplova.
 • Autocoupler –uređaj za povezivanje auto-pilota sa sustavom za automatsko slijetanje.
 • Autofeather –dio sustava za kontrolu kuta nagiba krakova propelera koji automatski postavlja krakove u nulti položaj u odnosu na zračnu struju ako dođe do prestanka rada motora tijekom leta iz bilo kojeg razloga.
 • Autoflare –automatsko izravnavanje zrakoplova tijekom slijetanja.
 • Autogiro –autožir; zrakoplov bez krila, teži od zraka, koji se održava u letu djelovanjem aerodinamičkih sila na njegov rotor uslijed progresivne brzine. Brzina se dobiva malim propelerskim motorom u nosu ili repu zrakoplova.
 • Autoignition –samozapaljenje.
 • Autorotation –autorotacija, osobina helikopterskog rotora da nastavi rotaciju uslijed djelovanja aerodinamičkih sila koje se stvaraju na njegovim krakovima i bez rada motora. Do autorotacije može doći jedino ako postoji progresivna brzina.
 • Autorotative force –sila autorotacije, aerodinamička sila na dijelovima rotora koja je nastala djelovanjem progresivne brzine zračne struje na krakove rotora kada motor ne radi.
 • Auto throttle automatski gas.