Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ci


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • Cigarette –keramički ili gumeni izolator na krajevima kablova za paljenje koji štiti od visokog napona.
 
Cirusi
 • Circlip –prsten za osigurače.
 • Circural mil –jedinica za mjerenje površine, izražena u tisućinkama incha.
 • Circural slide rule –kružno analogno računalo s više klizajućih krugova na kojima se očitava vrijednost i izvode matematičke operacije.
 • Circumference of a circle –opseg kruga.
 • Circumferential frame -kružni ili ovalni okvir koji daje oblik trupa.
 • Cirrocumulus –cirokumulus, mali ledeni oblaci, slični "ovčicama", sastavljeni od malih, bijelih pjega, kao da nebo prekriva čipka. Raspoređeni su u više ili manje pravilnim prugama ili skupinama.
 • Cirrostratus –cirostratus, prozračni i ledeni oblaci, nalik mliječnobijeloj, neraščlanjenoj oblačnoj kopreni. Nebo prekrivaju djelomično ili cijelo.
 • Cirrus –cirus, ledeni, paperjasti oblaci, vlaknastog, koprenastog ili čupavog izgleda s bijelim, često svilenkastim sjajem. Oblačne niti su katkad ravne, katkad nepravilne i zakrivljene, a katkad zamršeno isprepletene..
 • Cistern –cisterna, spremnik za tekućine.
 • CIT sensor –sklop koji mjeri temperaturu zraka na usisu i taj podatak šalje u sklop za kontrolu goriva.