Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ch


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • Chadwick balancer –opis postupka elektronskog balansiranja propelera.
 • Chafe –trošenje materijala uslijed površinskog brušenja.
 • Chafers (tyres) –slojevi platna i gume koji zaštićuju tijelo gume kotača prilikom postavljanja.
 • Chaff –listići metalne folije koji se izbacuju iz zrakoplova radi ometanja neprijateljskih radara koji te listiće prepoznaje kao objekt.
 • Chaffed surface –prijenos metala s jedne površine na drugu pri stlačenim površinama koje se međusobno taru.
 • Chafing –površinsko brušenje koje rezultira trošenjem materijala.
 • Chafing tape –zaštitni sloj samoljepljve papirnate trake (ili trake od tkanine) na površini meterijala koji sprječava njegovo trošenje.
 • Chain gear –zupčanik koji preko lanca prenosi okretaje na drugi zupčanik.
 • Chain hoist –lančana dizalica koja se koristi u mehaničkim radionicama za podizanje zrakoplova ili njegovih dijelova.
 • Chain reaction -lančana reakcija.
 • Chamfer –zaobljeni rub, kosina.
 • Chamfered tooth –zubac usko odrezanog vrha na zupčaniku rotirajućih magneta pomoću kojega se nalazi pravilan položaj pri podešavanju vremena paljenja.
 • Chamois –komad meke kožnate krpe za filtriranje benzina koja u sebe upija vodu ako se nalazi u benzinu.
 • Change –promjena.
 • Changeover –prebacivanje.
*Changeover point –moment prelaska na sljedeće navigaciono sredstvo.
 • Channel –kanal "U" presjeka u nekom materijalu.
 • Charge –punjenje, količina elektriciteta.
 • Charging a batery –punjenje baterije.
 • Charging stand –priručna i podesna oprema za održavanje klimatizacije. Dijelovi opreme su vakuum pumpa, sklop za punjenje i sustav za mjerenje isporučene rashladne tekućine.
 • Chassing threads –skidanje navoja na tijelu vijaka tokarenjem.
 • Chassis –šasija, metalna konstrukcija zrakoplova na koju se postavljaju nosači za njegove dijelove.
 • Chatter –vibriranje, podrhtavanje.
 • Chattering brakes –jake vibracije na kočnicama zrakoplova koje uzrokuju istrošeni dijelovi.
 • Cheesecloth –pamučna gaza koja se upotrebljava za filtriranje tekućina od nečistoća ili za poliranje površina.
 • Chemical bond –spajanje dijelova kemijskom reakcijom na površinama premazanim adhezivom.
 • Chemical compound –kemijska supstanca nastala reakcijom između dvaju ili više kemijskih elemenata.
 • Chemical etching -
-postupak u kojem se otkrivaju manje pukotine u aluminiju primjenom jakih sodnih otopina.
-proces kemijske erozije površine materijala radi naknadne obrade.
 • Chemical milling –proces kemijskog jetkanja koji služi za obrade velikih komada lima s čime se znatno smanjuje ukupna težina zrakoplova.
 • Cherry pickerhidraulična dizalica s košarom za rad na visini.
 • Cherry rivet –vrsta "slijepe" zakovice koja se zakiva posebnim alatom.
 • Chevron seal –brtva u hidrauličnom ili zračnom sustavu koja brtvi samo u jednom smjeru što se postiže "V" poprečnim oblikom brtve.
 • Chill –hladiti.
 • Chilled iron ljevano željezo koje je odliveno u čeličnom kalupu. Brzim hlađenjem kalupa zadržava se visoki postotak ugljika i visoka tvrdića.
 • Chin –dio isturene strukture zrakoplova ispred njegovog nosa.
 • Chine –rubnik, dio uzdužne strukture zrakoplova za vodu gdje se spajaju njegove bočne i uzdužne stijenke. Rubnik odbacuje vodu kada se zrakoplov kreće po vodenim površinama.
 • Chine tire –profilirano kučište nosne noge hidroaviona ili amfibije, koje odbacuje vodu na stranu što dalje od zone usisa motora.
 • Chip –mali komadić odrezanog metala; elektronička komponenta koja sadržava integrirani krug.
 • Chip detector –elektronički uređaj koji otkriva čestice metala.
 • Chipping' –trganje komada materijala uzrokovano nepažljivim rukovanjem.
 • Chock –podmetači; služe za osiguranje zrakoplova parkiranog na platformi. Prilikom probe motora sprječavaju kretanje zrakoplova uslijed djelovanja njegove potisne sile.
 • Chooke –prigušivač; električni induktor koji zajedno s kondenzatorom ublažava naponske promjene u krugu istosmjerne struje.
 • Chooke bore –način bušenja cilindra zrakoplovnog motora kada se gornji dio cilindra izrađuje s nešto većim promjeromnego glavni provrt za klip. Kod rada na visokim temperaturama promjer se izjednačava radi širenja materijala.
 • Choke coil –indukcijska zavojnica, koja osigurava visoki prividni otpor na određene frekvencije, blokirajući ili reducirajući električnu struju tih frekvencija.
 • Choked –stanje kod turbomlaznog motora kada je zračna struja iz konvergentnog mlaznika dosegla kritičnu vrijednost protoka (brzine blizu brzini zvuka) i ne može se više ubrzati. Pojava uzrokuje "stailling" kompresora.
 • Choke-input filter –elektronički filter za izmjenu pulsirajućeg istosmjernog napona u stabilni napon.
 • Choo-choo –oscilacija u radu kompresora uzrokovana nedovoljnim protokom zračne struje.
 • Chopper –kraći naziv za helikopter (kolokvijalno helikopter-zrakomlat).
 • Chopper –elektronički ili elektromagnetski sklop koji se rabi za prekidanje istosmjerne ili nisko-frekventne izmjenične struje u redovnim intervalima kako bi se proizveo promjenjivi (pulsirajući) napon čija frekvencija je dovoljno velika da bude povećana u AC pojačalu.
 • Chord
-zamišljena ravna linija koja prolazi kroz središte aeroprofila od njegovog napadnog do izlaznog ruba.
-promjer kružnice.
 • Chordwise –uzduž tetive aeroprofila.
 • Chronometric tachometerinstrument za mjerenje brzine okretaja radilice klipnog motora u jedinici vremena (RPM).
 • chuffing –neravnomjerno izgaranje goriva u raketnom motoru s čvrstim gorivom.
 • Chugging -niskofrekventne oscilacije zračne struje u motoru s turbinom koje mogu izazvati blaži "stalling" motora.
 • Churning –turbulentno strujanje.
 • Chute
-nagnuti žlijeb ili kanal koji prenosi predmet s jedne strane kanala na drugi.
-vidi: parachute“ –padobran.