Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ce


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • Celestial -nebeski, astronomski.
 • Celestial equator –astronomski ekvator.
 • Celestial fix –astronavigacija.
 • Celluloid –termo-plastični materijal koji se sastoji od kamfora i nitrata celuloze.
 • Cellulose –celuloza, prirodni materijal od biljnih vlakana.
 • Cellulose nitrate -celulozni nitrat, tvar koja se dobiva prilikom obrade celuloze mješavinom dušične i sulfatne kiseline.
 • Centervent system –korištenje okretanja osovine rotora za pogon centrifugalnog separatora ulja i zraka. Nakon razdvajanja ulje se odvodi nazad u uljni spremnik a zrak se kroz osovinu odvodi do turbine.
 • Centigrade –podjela mjerne skale na stotinke.
 • Centistoke jedinica za mjerenje viskoziteta goriva i ulja.
 • Central refueling provisions –sustav za gorivo zrakoplova kod kojeg se svi spremnici mogu puniti iz jedne točke punjenja.
 • Centripetal force –centripetalna sila, sila koja djeluje na tijelo u kružnom gibanju nastojeći ga približiti središtu vrtnje. Suprotnog je smjera centrifugalnoj sili.
 • Centroid –centar mase nekog tijela oko kojeg je koncentrirana ukupna masa tijela.
 • Ceramic –keramika, materijal od magnezija i aluminij-oksida koji se koristi za izradu raznih izolatora otpornog na visoke temperature.
 • Certificate –certifikat, potvrda. Službeni dokument zrakoplovnih vlasti.
 • Certificated aircraftzrakoplov koji ima certifikat o homologaciji tipa.
 • Cesium –cezij; mekani, vodljivi, bijelo sivkasti kemijski element koji se koristi u proizvodnji foto-električnih ćelija.
 • Cesium-barium 137 –radioaktivan materijal koji se nanosi na određena mjesta u sustavu paljenja radi sinkronizacije napona na svjećicama.