Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Co


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • Coalescent bag –vreća za skupljanje vlage iz sustava klimatizacije.
 • Coast-down check –vrijeme koje turbini mlaznog motora treba za zaustavljanje nakon gašenja (prekida dovoda goriva). Mjeri se od položaja "idle" do zaustavljanja.
 • Coating –presvlačenje, nanošenje jednog materijala na drugi.
 • Cobalt based alloy –legura kobalta, tungstena i molibdena, otporna na vrlo visoke temperature. Koristi se za izradu dijelova turbine mlaznih motora.
 • Cockpit voice recorder –uređaj za snimanje razgovora u pilotskoj kabini.
 • Cocooning –postupak nanošenja zaštitnog sloja.
 • Code markings –način označavanja cjevovoda na zrakoplovu raznim oznakama, bojama ili slovima tako da npr. hidraulički vodovi za kočnice imaju istu boju i oznaku kroz cijeli zrakoplov. Po boji se zna vrsta tekućine u cjevovodima kao i moguće opasnosti pri rukovanju.
 • Coil –namotaj u električnom krugu; električni vodič namotan oko neke jezgre u kojem jedan zavoj vodiča pod naponom stvara magnetsko polje koje presijeca polje drugog zavoja i time povećava ukupni induktivitet zavojnice.
 • Coin dimpling –alat za hladno raskivanje koji ne dopušta pomicanje ili ispadanje dijela.
 • Coke –gusta tekućina slična katranu koja ostaje poslije grijanja mineralnog ulja.
 • Coking nakupine ugljika na stjenkama cjevovoda ostale nakon razgradnje ulja ili uljnih para koje mogu prouzročiti smanjenje protoka kroz cjevovod.
 • Collapse –propasti, slomiti se.
 • Collapsed surface –promjene u dimenzijama dijelova koje su uzrokovane povećanim tlakovima ili temperaturama uslijed nepravilno korištenja motora.
 • Collapsible –sklopljiv.
 • Collision –sudar.
 • Collar –vjenčić, prošireni izdignuti prsten oko nekog dijela.
 • Collective pitch control –mehanizam upravljanja nagibom svih lopatica helikoptera u isto vrijeme.
 • Collector –skupljač bilo koji dio ili sustav koji nešto prikuplja.
 • Collector ring –čelični sklop otporan na koroziju prstenastog oblika koji spaja više ispušnih cijevi u jednu.
 • Color code –način prepoznavanja dijelova različitom kombinacijom boja.
 • Combination compressor –kombinirani aksialno-centrifugalni kompresor motora.
 • Combination inertia starter –inercialni starter na klipnom motoru kojega se pokreće ili elektromotorom ili polugom.
 • Combustor –dio motora u kojem izgara gorivo.
 • Annular combustor –prstenasta komora izgaranja.
 • Can combustor –cjevasta komora izgaranja.
 • Cannular combustor –cjevasto-prstenasta komora izgaranja.
 • Combustor efficiency –mjera za postotak potrošenog goriva, vrijednost je obično oko 99%.
 • Coming-in speedbrzina vrtnje magneta koja je dovoljna za proizvodnju napona za paljenje.
 • Commercial fastener –priključak koji zadovoljava standarde za komercijalnu uporabu.
 • Commercial operator –komercijalni korisnik zrakoplova.
 • Common –zajednički.
 • Common carrier –zajednička frekvencija.
 • Commutator –bakrene ploče na armaturi generatora na kojima se stvara izmjenična struja. Četkice koje preko njih klize djeluju kao mehanički prekidač za pretvaranje struje u istosmjernu.

Comparator –uređaj koji uspoređuje očitane vrijednosti sa zadanim.

 • Compartment –zaseban odjeljak u zrakoplovu.
 • Compensated relief valve –tlačni uljni ventil s termostatskim ventilom za podešavanje tlaka ulja kod porasta njegove temperature.
 • Compensating port –utor na kočionom cilindru koji služi ventiliranju cilindra kada kočnice ne rade.
 • Compiler –poseban računalni program koji prevodi jednostavni programski jezik u strojni jezik računala.
 • Component –komponenta, sastavni dio nekog sklopa.
 • Compensation –kompenzacija.
 • Component –sastavni dio.
 • Composite –višekomponentni sintetički materijal najčešće na bazi ugljičnih vlakana koja u slojevima s plastičnom smolom i aditivima stvara vrlo lagani i čvrsti materijal (industrijski nazivi: Kevlar, Dakron, Tavron).
 • Composite construction –mješovita konstrukcija.
 • Composite propellant –višekomponentno raketno gorivo.
 • Compound –smjesa, tvar nastala miješanjem više komponenata.
 • Compound 314 –oznaka za mješavinu koja se nanosi na krakove propelera kao zaštita od zaleđivanja.
 • Compressibility burble –područje nepravilnog strujanja zraka iza udarnog vala kod strujanja zraka pri brzini zvuka.
 • Compressibility of air –stlačivost zraka, izraz koji se koristi pri opisu zraka kao nestlačivog fluida pri podzvučnim brzinama zvuka.
 • Compressive load –tlačno opterećenje na površinu.
 • Compressive strength –otpornost tijela na tlačna opterećenja.
 • Compressive stress –osnovno opterećenje koje nastoji stisnuti neko tijelo na njegovim krajevima.
 • Concentration cell corrosion –vrsta strukturne korozije u metalu uzrokovana različitim koncentracijama iona na mjestima galvanskih elektro-aktivnosti u metalu.
 • Concentric shafts -osovine koje su smještene jedna u drugoj.
 • Condensation -kondenzacija, proces pretvaranja pare u tekućinu.
 • Condenser
-električni kondenzator,
-uređaj za vlaženje zraka u sustavu klimatizacije zrakoplova.
 • Condition lever –ručica komandi turbo-prpp motora u pilotskoj kabini. Na nekim zrakoplovima služi za prekidanje dovoda goriva a na nekim za kontroliranje rada propelera.
 • Conductance –električna vodljivost, sposobnost materijala da provodi električnu energiju.
 • Conductor –električni vodič.
 • Conduit –omotač električnih vodiča ili kablova.
 • Conformity -sukladnost propisima i zahtjevima proizvođača zrakoplova.
 • Congealed oil –zgrušano ulje kao posljedica niskih temperatura ili onečišćenja.
 • Coning –savijanje rotora helikoptera prema gore tijekom leta.
 • Coning anglekut pod kojim se rotor uvija prema gore, između ravnine okretanja djelovanjem centrifugalne sile na krakove rotora i rezultante aerodinamičke sile uzgona.
 • Connecting rod –poluga koja povezuje klip s radilicom motora (klipnjača, ojnica).
 • Connector –konektor, dio koji spaja dva dijela u jednu cjelinu.
 • Console –konzola, ploča s prekidačima ili instrumentima u kabini pilota.
 • Constantan –legura bakra i nikla koja se koristi kao negativna strana u termoparu kod klipnih motora.
 • Constrained gap igniter –vrsta svjećica za turbinske motore na kojoj je elektroda dublje u izolatorskom kućištu s čime se dobiva dulja iskra.
 • Consuption –potrošnja.
 • Fuel consuption –potrošnja goriva.
 • Contact cement –kontaktno ljepilo brzog djelovanja.
 • Container –spremnik.
 • Braking parachute container –spremnik padobrana za kočenje.
 • Cargo container –spremnik za teret.
 • Contaminant –kontaminant, bilo koja tvar koja onečišćuje neki fluid.
 • Contour template alat koji služi za kopiranje ili mjerenje oblika površine materijala.
 • Contrail –tragovi kondenzacije.
 • Contrarotating propellers –propeleri koje se vrte u suprotnim smjerovima čime se izbjegavaju žiroskopski i aerodinamički momenti.
 • Controllability –upravljivost zrakoplova, reagiranje zrakoplova na komande.
 • Contollable pitch propeller –propeler na kojoj se postavni kut krakova može mijenjati tijekom leta.
 • Convection –konvekcija, prijenos topline s jednog mjesta na drugo kružnim gibanjem fluida.
 • Conventional current –smjer električne struje u strujnom krugu od plus pola prema minus polu.
 • Conventional landing gear –način postavljanja podvozja kod kojeg je glavno podvouje ugrađeno ispred centra težišta zrakoplova uz dodatak repnog kotača.
 • Convergent duct –konus kojem se poprečni presjek povećava od početka do kraja.
 • Convergent-divergent –konus kojem se poprečni presjek prvo širi a zatim sužava.
 • Conversion coating –kemijska otopina koja se koristi za formiranje gustog oksidnog ili fosfatnog zaštitnog filma otpornog na koroziju. Nanosi se na površinu aluminija ili legura magnezija.
 • Converter –pretvarač; uređaj na sustavu protiv proklizavanja kotača pri kočenju koji izmjenični napon iz kočionih senzora pretvara u istosmjerni.
 • Convex –konveksan, ispupčene površine.
 • Convey –komunicirati, prenositi informacije.
 • Coolant –sredstvo za hlađenje.
 • Cooling fins –rebra na nekom dijelu za brže odvođenje topline.
 • Coordinated bucking –postupak koji dopušta zajedničko vibriranje dijelova alata za zakivanje.
 • Copilot –pilot sa statusom pomoćnika glavnog pilota i obično sjedi na desnom sjedalu.
 • Copper crush gasket –bakrena brtva ispunjena vlaknastim materijalom čija je osobina da se mrvi te se tako formira prema obliku na koji naliježe.
 • Copper steel -čelik s bilo kojim omjerom bakra u leguri koji se dodaje radi povećanja otpornosti na koroziju.
 • Core exhaust nozzle –vanjska višeslojna obloga na mlazniku mlaznog motora.
 • Core speed sensor –senzor koji mjeri brzinu vrtnje turbine niskog tlaka.
 • Corona –izboj elektriciteta iz vodiča pod visokim naponom.
 • Coriolis force –koriolisova sila, sila koja se javlja kao rezultanta različitih gibanja, u proračun se uzima kod dalekometnih projektila tj. općenito, kod inercijskog leta tijela u odnosu na površinu Zemlje koja se okreće.
 • Corrolation box –zupčasti mehanizam koji se koristi na rotorima helikoptera s klipnim motorom kao pomoć pri promjeni nagiba krakova.
 • Corrosion –korozija, elektrokemijski proces u metalu koji mu smanjuje čvrstoću i pretvarajući ga u prah.
 • Corrosion fatigue –korozija uzrokovana zamorom materijala.
 • Corrugated –naboran.
 • Counterweight –protu-uteg na osovini koji uravnotežava okretanje.
 • Cover –poklopac.
 • Engine cover –poklopac motora.
 • Pitot cover –zaštitna navlaka pitot-cijevi.
 • Covering –oplata.
 • Cloth covering –platnena oplata.
 • Metal covering –metalna oplata.
 • Plywood covering –oplata od drvene ljepenke.
 • Cowl flaps –pomična vratašca, dijelovi oplate motora kojima se mogu ručno ili automatski otvarati radi hlađenja motora.
 • Cowl panels –poklopci na oplati koji se mogu brzo i jednostavno maknuti radi pristupa dijelovima koji se ispod nalaze.
 • Cowl support ring –nosač poklopca ili oplate radijalnog motora prstenastog oblika.
 • Cowling –kučište-oplata radijalnog motora u obliku prstena koji omogućava slobodan protok struje zraka oko motora.