Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Cl


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 
Skretači mlaza ("riversi")
 • Clad –zaštititi tankom prevlakom.
 • Clad aluminium –legura aluminija koja je na površini presvućena čistim aluminijem radi zaštite od korozije.
 • Clamp-on ammeter –ručni ampermetar koji se pričvršćuje oko električne žice. Mijenjanje magnetskog polja oko vodiča inducira napon u ampermetru koji je proporcionalan protoku struje.
 • Clamshell doors –vrata na zrakoplovu koja se otvaraju na stranu.
 • Clamshell thrust reverser –skretači mlaza na izlazu iz mlaznog motora koji se otvaraju na obje strane i skreću izlazno strujanje zraka prema naprijed i time koče zrakoplov nakon slijetanja.
 • Clapperventil.
 • Class –klasa, zrakoplovi ili materijali grupirani prema zajedničkim karakteristikama.
 • Cleaner –prečistač, filter.
 • Clean and true –postupak finog brušenja dosjeda ventila (uklanjanje nečistoća i manjih ogrebotina).
 • Cleanout –čišćenje nečistoća s materijala mehaničkim putem radi njegove daljnje obrade ili popravka.
 • Clear ice –čisti prozirni led koji se formira na zrakoplovu tijekom leta u uvjetima zaleđivanja.
 • Clearing engine –pranje motora iznutra od neizgorenog goriva okretanjem motora starterom. Kompresor stvara strujanje zraka koje zaostalo gorivo izbacuje izvan motora.
 • Clearway –zona bez prepreka u produžetku uzletno-sletne staze.
 • Clevis –obujmica, završetak poluge komandi s rupom za pričvršćenje.
 • Clevis bolt –specijalni vijak s razrezanom glavom i kratkim navojem.
 • Clinometer –dio instrumenta pokazivača skretanja i klizanja koji se sastoji od polukružne staklene cjevčice s kuglicom koja je ispunjena alkoholom.
 • Clip –mala stega za učvršćivanje dijelova strukture zrakoplova.
 • Clockwise –u smijeru kretanja kazaljke na satu.
 • Clogging –začepljenje.
 • Closed angle –oštri kut savijanja lima manji od 90° (npr. ako se ravni lim savije za 125°, njegov "closed angle" je 35°).
 • Close-tolerance bolt –vijak sa šestkutnom glavom čije je tijelo obrađeno do tolerancije od oko 2,5 tisućinke milimetara. Prepoznaje se po otisnutom trokutu na glavi.
 • Cloud point –temperatura ulja za podmazivanje na kojoj se vosak iz ulja odvaja u obliku malih kristalića i čini ulje "maglovitim".
 • Clove hitch –vrsta spoja za s kojim se osiguravaju električni kablovi.
 • Club propeller –kratki propeler namjenjen ispitivanju motora nakon revizije.
 • Cluster –niz, grupa.
 • Cluster joint –razvodno mjrsto cjevovoda.
 • Cluster weld –var na mjestu spajanja više dijelova.
 • Clutch –kvačilo, sklop koji spaja ili razdvaja pogonsku grupu od osovine prijenosa.
 • Clutter smetnje na ekranu.