Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Cu


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ca - Ce - Ch - Ci - Cl - Co - Cr - Cu - Cy


 • Cumulative –ukupni.
*Cumulative failure rate –ukupna učestalost otkazivanja i kvarova.
 • Cuno filter –filter od više diskova, odvojenih strugačima, koji skidaju nečistoće i odbacuju ih u kućište filtera.
 • Cup –metalni tanjurić.
 • Cure –završna obrada površine materijala koja mu daje zahtijevane osobine.
 • Curve –zaokret.
 • Curvic coupling –vrsta uzubljenog spajanja turbinskih diskova kompresora na mlaznom motoru.
 • Cusp –udubljenje sa svake strane trupa koja mu, gledano odozgo, daje oblik osmice.
 • Customer bled airzrak koji se odvaja od motora i odvodi prema raznim sustavima (klimatizacija, stvaranje tlaka u rezervoarima goriva, startanje motora i sl.).
 • Cut-off –prekid rada, gašenje.
 • Emergency cut-off –isključivanje u slučaju opasnosti.
 • Engine cut-off –gašenje motora.
 • Fuel cut-off –prekid dovoda goriva.
 • Cutout switch –prekidač koji isključuje neki sklop kada on dosegne zadane vrijednosti u radu.