Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Linija

Line –linija, vod.

Pojmovi vezani za "line"

uredi
 • Line loss –gubitak napona u vodiču.
 • Line maintenance –linijsko održavanje zrakoplova, propisani radovi tijekom eksploatacije koji ne uključuju popravke dijelova zrakoplova.
 • Line of descent –linija poniranja.
 • Lines of flux –linije magnetskog toka, silnice.
 • Line of sight –optička linija.
 • Line of sight radio reception –prijem HF radio-signala koji ovisi o preprekama na koje val nailazi na svojem putu pravocrtnog širenja.
 • Line voltage –glavna linija napona u nekom sustavu.

Ostala značenja

uredi
 • Aileron hinge line –os okretanja krilaca.
 • Assembly line –montažna linija.
 • Beam central line –zona snopa ravnog radio-signala.
 • Break line –linija odvajanja.
 • Bypass line –obilazni vod.
 • Camber line –srednja linija aeroprofila.
 • Chord line –tetiva aeroprofila.
 • Cross-feed line –vod unakrsnog napajanja.
 • Datum line –linija početka računanja, referentna linija.
 • Drain line –ispusni vod (drenažni vod).
 • Elevator hinge line –os okretanja kormila visine.
 • Engine thrust level line –os potiska motora.
 • Feed line –vod za napajanje.
 • Feeder line –lokalna linija zračnog prometa.
 • Fuelling line –vod za punjenje goriva.
 • Fuselage center line –centralna linija (os) trupa.
 • Fuselage reference linekonstrukcujska horizontala trupa.
 • Heading line –linija pravca leta.
 • Hinge line –os okretanja.
 • Hose line –gipki vodovi (crijeva).
 • Lead-in line –linija uvođenja zrakoplova na mjesto parkiranja.
 • Lead-of line –linija izlaska zrakoplova s mjesta za parkiranje.
 • Maximum thickness lines –linija maksimalnih debljina krila.
 • Pressure line –vod pod tlakom.
 • Pump discharge line –izlazni vod pumpe.
 • Return line –povratni vod.
 • Rhumb line –loksodroma (linija koja presijeca sve meridijane pod ist kutom).
 • Rudder hinge line –os okretanja kormila pravca.
 • Runway line –os uzletno-sletne staze.
 • Static line –vod statičkog tlaka.
 • Suction lineusisni vod.
 • Taxiway center line –os staze (rulnice) za kretanje zrakoplova po tlu.
 • Vent line –vod za odušak.
 • Wing-chord line –linija tetive krila.