Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Ravan

Plain –ravan, jednostavan, običan.

Pojmovi vezani za "plain"

uredi
  • Plain aileronkrilce bez kompenzacije.
  • Plain bearing –klizni ležaj, jednostavni ležaj koji se ugrađuje u sklop radilice ili bregaste osovine.
  • Plain flap –vrsta krilnog zakrilca koje se spušta prema dolje s čime se povećava površina i zakrivljenost krila.
  • Plain overlap seam –ravni preklapajući šav na zrakoplovnom platnu.
  • Plain rib –rebro u konstrukciji koje daje aerodinamički oblik.
  • Plain washer –plosnata prstenasta podloška koja se stavlja ispod vijka.