Njemački jezik/Glagoli/Modalni glagoli

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Modalni glagoli uredi

Modalni su glagoli oni koji, kada se koriste u rečenici, uza sebe moraju imati još jedan glagol. To su (prvo značenje je primarno, a ostala značenja sljedećih glagola se koriste u frazama, kada se nešto želi prevesti u duhu hrvatskog jezika):
dürfen - smjeti, moći, können - moći, znati, mögen* - voljeti, müssen - morati, sollen - trebati, morati, wollen - htjeti, željeti


 • *mögen: ovaj modalni glagol iskazuje kada hoćemo reći da nešto želimo

Prezent modalnih glagola uredi

Svi modalni glagoli su u prezentu nepravilni.
Primjer 1.

dürfen
Lice Jednina Množina
1. ich darf wir dürfen
2. du darfst ihr dürft
3. er darf sie dürfen
können
Lice Jednina Množina
1. ich kann wir können
2. du kannst ihr könnt
3. sie kann sie können
mögen
Lice Jednina Množina
1. ich mag wir mögen
2. du magst ihr mögt
3. es mag sie mögen
müssen
Lice Jednina Množina
1. ich muss wir müssen
2. du musst ihr müsst
3. er muss sie müssen
sollen
Lice Jednina Množina
1. ich soll wir sollen
2. du sollst ihr sollt
3. er soll sie sollen
wollen
Lice Jednina Množina
1. ich will wir wollen
2. du willst ihr wollt
3. er will sie wollen

Radila:Dalila Bajramović

Preterit i perfekt modalnih glagola uredi

dürfen smjeti (durfte, h., dürfen ili gedurft)

können moći znati (konnte, h., können ili gekonnt)

mögen voljeti (mochte, h., mögen ili gemocht)

müssen morati (musste, h., müssen ili gemusst)

sollen trebati (sollte, h., sollen ili gesollt)

wollen htjeti (wollte, h., wollen ili gewollt)

Preterit modalnih glagola dürfen können mögen müssen sollen wollen

      * ICH:     durfte konnte mochte musste sollte wollte
      * DU:     durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest
      * ER/SIE/ES:  durfte konnte mochte musste sollte wollte
      * WIR:     durften konnten mochten mussten sollten wollten
      * IHR:     durftet konntet mochtet musstet solltet wolltet
      * SIE :     durften konnten mochten mussten sollten wollten