Njemački jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena i načina

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Prilozi mjesta, vremena i načina

uredi

Prilozi mjesta:
dort - tamo, ondje, her - ovamo, amo, hier - ovdje, tu, hin - onamo, tamo (pravac), hinten - straga, links - lijevo, oben - gore, rechts - desno, unten - dolje, vorn(e) - sprijeda, itd. Npr. Ich habe nach links gewandt. - Okrenuo sam ulijevo. (Ja sam okrenuo ulijevo.)
Ich wende nach rechts. - Okrenuo sam udesno. (Ja sam okrenuo udesno.)
Prilozi vremena:
bald - (u)skoro, dann - onda, tada, zatim, gestern - jučer, gleich - jednak, odmah, heute - danas, immer - uvijek, jetzt - sada,
lange - dugo, manchmal - katkada, morgen - sutra, nie - nikada, noch - još, nun - sada, no, pa, oft - često, schon - već, wieder - opet, itd. Prilozi načina:
fast - gotovo, uskoro, genug - dosta, gern(e) - rado, mehr - više, nur - samo, jedino, sehr - vrlo, veoma, so - tako, ovako, viel - mnogo,
wie - kako, kao, kakav, itd.

  • Prilog načina može biti i gotovo svaki pridjev