Njemački jezik/Imenice i članovi/Mješovita deklinacija

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Mješovita deklinacija

uredi
  • Po ovoj se deklinaciji dekliniraju sve imenice srednjega roda i većina imenica muškoga roda
  • Oznaka za genitiv (-e/s, en) znači da imenica ima dva oblika za genitiv; jedan oblik se tvori dodavanjem nastavka -es, a drugi oblik dodavanjem nastavka -s

Primjer 1.
Amphitheater, das (-s, -) - amfiteatar

Padež Singular Plural
N. das Amphitheater die Amphitheater
G. des Amphitheaters der Amphitheater
D. dem Amphitheater den Amphitheatern
A. das Amphitheater die Amphitheater

Primjer 2.
Begnadigungsgesuch, das (-e/s, -e) - molba

Padež Singular Plural
N. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche
G. des Begnadigungsgesuche/s der Begnadigungsgesuche
D. dem Begnadigungsgesuch den Begnadigungsgesuchen
A. das Begnadigungsgesuch die Begnadigungsgesuche

Primjer 3.
Dampfbad, das (-e/s, -bäder) - parna kupelj

Padež Singular Plural
N. das Dampfbad die Dampfbäder
G. des Dampfbade/s der Dampfbäder
D. dem Dampfbad den Dampfbädern
A. das Dampfbad die Dampfbäder

Primjer 4.
Ende, das (-s, -n) - kraj, svršetak, konac

Padež Singular Plural
N. das Ende die Enden
G. des Endes der Enden
D. dem Ende den Enden
A. das Ende die Enden

Primjer 5.
Lederarbeiter, der (-s, -) - kožarski radnik

Padež Singular Plural
N. der Lederarbeiter die Lederarbeiter
G. des Lederarbeiters der Lederarbeiter
D. dem Lederarbeiter den Lederarbeitern
A. den Lederarbeiter die Lederarbeiter

Primjer 6.
Saum, der (-e/s, Säume) - obrub, rub

Padež Singular Plural
N. der Saum die Säume
G. des Saume/s der Säume
D. dem Saum den Säumen
A. den Saum die Säume

Primjer 7.
Werkelmann, der (-e/s, -männer) - ulični orguljaš

Padež Singular Plural
N. der Werkelmann die Werkelmänner
G. des Werkelmanne/s der Werkelmänner
D. dem Werkelmann den Werkelmännern
A. den Werkelmann die Werkelmänner