Njemački jezik/Glagoli/Prezent

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Prezent

uredi

Svi njemački glagoli, koji su u infinitivu, završavaju nastavkom -en. Prezent se, kod pravilnih glagola, tvori tako da glagolu oduzmemo nastavak -en te dodamo nastavke, a potrebno je dodati i osobne zamjenice.

Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka.

Lice Jednina Množina
1. ich -e wir -en
2. du -(e)st ihr -(e)t
3. er, sie, es -(e)t sie -en
  • Kada glagol završava na suglasnik d, t, s, z i slično, između glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -e

Primjer 1.
machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina
1. ich mache wir machen
2. du machst ihr macht
3. er macht sie machen

Primjer 2.
fahren - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina
1. ich fahre wir fahren
2. du fährst ihr fahrt
3. sie fährt sie fahren
  • Ovaj glagol je nepravilan jer dobiva prijeglas u 2. i 3. licu jednine

Primjer 3.
sehen - vidjeti

Lice Jednina Množina
1. ich sehe wir sehen
2. du siehst ihr seht
3. es sieht sie sehen
  • Ovdje glagoli mijenjaju e u ie (nije sehst nego je siehst)

Primjer 4.
Pomoćni glagoli haben - imati, sein - biti te werden - postati

Lice Jednina Množina
1. ich habe wir haben
2. du hast ihr habt
3. er hat sie haben
Lice Jednina Množina
1. ich bin wir sind
2. du bist ihr seid
3. sie ist sie sind
Lice Jednina Množina
1. ich werde wir werden
2. du wirst ihr werdet
3. es wird sie werden