Njemački jezik/Glagoli/Preterit

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Preterit

uredi

U hrvatskome jeziku ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit. Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka. Dakle, možemo reći da njemački preterit odgovara našem imperfektu i aoristu (to su jednostavna vremena).[1]

  • Kada je glagol nepravilan u prezentu, tada je nepravilan i u preteritu

Preterit se tvori dodavanjem nastavaka, a potrebno je navesti i osobne zamjenice. Evo nastavaka za pravilne glagole:

Lice Jednina Množina
1. ich -(e)te wir -(e)ten
2. du -(e)test ihr -(e)tet
3. er, sie, es -(e)te sie -(e)ten

Ovdje se nalaze nastavci koji se dodaju nepravilnim glagolima:

Lice Jednina Množina
1. ich wir -en
2. du -(e)st ihr -t
3. er, sie, es sie -en
  • Ako glagol završava slovom d ili t (pravilni), s ili z (nepravilni) i slično, tada se između glagola i nastavka pojavljuje samoglasnik -e

Primjer 1.
machen - činiti, raditi

Lice Jednina Množina
1. ich machte wir machten
2. du machtest ihr machtet
3. er, sie, es machte sie machten

Primjer 2.
fahren (fuhr) - voziti se, putovati

Lice Jednina Množina
1. ich fuhr wir fuhren
2. du fuhrst ihr fuhrt
3. er, sie, es fuhr sie fuhren
  • U zagradi će se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. ili 3. licu jednine)
  • Kada u zagradi, kod nepravilnih glagola, preterit završava na -te, dobiva nastavke kao pravilan glagol

Primjer 3.
Pomoćni glagoli haben (hatte), sein (war) i werden (wurde)

Lice Jednina Množina
1. ich hatte wir hatten
2. du hattest ihr hattet
3. er hatte sie hatten
Lice Jednina Množina
1. ich war wir waren
2. du warst ihr wart
3. sie war sie waren
Lice Jednina Množina
1. ich wurde wir wurden
2. du wurdest ihr wurdet
3. es wurde sie wurden

Izvori

uredi
  1. Mirko Peti, »Pogledi južnoslavenskih lingvista na sintaksu vremena«, Izvorni znanstveni članak, Primljeno 3/1985, u publikaciji Rasprave Zavoda za jezik (Rasprave ZJ), sv. 10-11 (1984/1985), Zavod za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku, Zagreb, 1985., YU ISSN 0351-434x, str. 109. ― 126., cit. sa str. 110.: „Na samom početku nastojanja oko znanstvenog opisa glagolskih vremena usamljen stoji autor prve hrvatske gramatike iz 1604. godine, Bartol Kašić. Već je u toj gramatici uspostavljen puni sustav glagolskih vremena hrvatskoga jezika, s uobičajenom klasičnom trodiobom na prezent, preterit i futur, pri čemu se preterit raščlanjuje na četiri posebna glagolska oblika za izricanje prošlosti: imperfekt, aorist, perfekt i pluskvamperfekt.”