Njemački jezik/Sadržaj

Njemački jezik
NaslovnicaSadržajDoprinositelji
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
Lekcija 10Lekcija 11Lekcija 12Lekcija 13Lekcija 14Lekcija 15Lekcija 16Lekcija 17
Lekcija 18Lekcija 19Lekcija 20Lekcija 21Lekcija 22Lekcija 23Lekcija 24Lekcija 25
Lekcija 26Lekcija 27Lekcija 28Lekcija 29Lekcija 30Lekcija 31Lekcija 32Lekcija 33
Lekcija 34Lekcija 35Lekcija 36Lekcija 37Lekcija 38Lekcija 39Lekcija 40Lekcija 41

Vježba 1Vježba 2Vježba 3Vježba 4Vježba 5Vježba 6Vježba 7Vježba 8Vježba 9
Rješenje 1Rješenje 2Rješenje 3Rješenje 4Rješenje 5Rješenje 6Rješenje 7
Rješenje 8Rješenje 9

Abeceda i izgovor
Njemačka zastava

Sadržaj ove wikiknjige uredi

  Abeceda i izgovor

  Deklinacija članova

  Muška deklinacija

  Ženska deklinacija

  Mješovita deklinacija

  Deklinacija vlastitih imena

  Posvojne zamjenice od imena i imenica

  Prezent

  Preterit

  Imperativ

  Futur prvi

  Perfekt

  Pluskvamperfekt

  Futur drugi

  Kondicional

  Odvojivi prefiks

  Povratni glagoli

  Bezlični glagoli

  Modalni glagoli

  Pasiv

  Brojevi

  Jaka deklinacija

  Slaba deklinacija

  Mješovita deklinacija

  Komparacija

  Osobne zamjenice

  Posvojne zamjenice

  Pokazne zamjenice

  Upitne zamjenice

  Odnosne zamjenice

  Neodređene zamjenice

  Prijedlozi s genitivom

  Prijedlozi s dativom

  Prijedlozi s akuzativom

  Prijedlozi s dativom ili akuzativom

  Sažimanje prijedloga s određenim članom

  Složenice od prijedloga i zamjenice

  Prilozi mjesta, vremena i načina

  Prilozi uzroka i izjave

  Komparacija priloga

  Veznici

  Uzvici

  Doprinositelji

  Vježba 1

  Vježba 2

  Vježba 3

  Vježba 4

  Vježba 5

  Vježba 6

  Vježba 7

  Vježba 8

  Vježba 9

  Rješenje 1

  Rješenje 2

  Rješenje 3

  Rješenje 4

  Rješenje 5

  Rješenje 6

  Rješenje 7

  Rješenje 8

  Rješenje 9