Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sh


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Sa - Sc - Se - Sh - Si - Sk - Sl - Sn - So - Sp - Sq - St - Su - Sw - Sy


 • Shackle –obujmica.
 • Shaded-pole motor –nisko-momentni indukcijski motor na kojem se rotirajuće elektromagnetsko polje stvara indukcijskim djelovanjem suprotnih polova.
 • Shakedown –prvi let novog tipa zrakoplova.
 • Shakeproof –otporan na vibracije.
 • Shallow –plitak, blag.
 • Shallow climb –blago penjanje.
 • Shallov dive –blago obrušavanje zrakoplova.
 • Shallov glide –blago planiranje.
 • Shalow turn –blag zaokret.
 • Sharp bank -oštar zaokret.
 • Sharp curve –oštar zaokret.
 • Sharp turn – oštar zaokret.
 • Shaving –površinsko rezanje; uklanjanje materijala s neke površine.
 • Shears –škare za rezanje limova.
 • Pinking shears –zupčaste škare.
 • Sheath –zaštitni rub na napadnim i izlaznim rubovima propelera.
 • Sheave –kotač s rupom u sredini, koji se koristi kao prijenosnik u sustavu komandi zrakoplova.
 • Sheeting –oplata.
 • Sheet metalmetal u limu (do debljine 3,175 mm).
 • Sheet metal drawing –oblikovanje limova tlačenjem između muškog i ženskog dijela kalupa.
 • Sheet metal layout –izgled i oblik lima prije obrade.
 • Shelf life –vremensko razdoblje iskoristivosti i ispravnosti nekog materijala.
 • Shell –ljuska.
 • Shell type transformer –transformator u čeličnom kućištu.
 • Sherardizing -postupak zaštite cinkom.
 • Shielded cable -električni vodič oko čije je izolatorske obloge isprepletena metalna obloga.
 • Shield –štit, oklopiti; ekran.
 • Glare shield –zaštitnik od sunca.
 • Shielded ignition cable –pleteni električni kabel za prijenos visokog napona s razvodnika paljenja do svjećica.
 • Shielded spark plug -svjećica koja je potpuno oklopljena čeličnim kućištem preko kojega se uzemljuje izbojna energija sa svjećice.
 • Shielded arc welding –vrsta plinskog zavarivanja kod kojeg se plin koristi kao zaštitno sredstvo oko električnog luka s čim se onemogućuje ulaz atmosferskih utjecaja u zavareni spoj.
 • Shielding –metalne obloge oko električnih ili elektroničkih sklopova koji sprječavaju prodor elektrostatskih i elektromagnetskih polja izvana.
 • Shim
-podloška,
-tanki komad metala koji se postavlja ili podešava zazor između dvije površine.
 • Shoe –obloga.
 • Shoot otvoriti vatru, gađati.
 • Shoot-down –raketiranje ciljeva u donjoj polusferi.
 • Shoot-up –raketiranje ciljeva u gornjoj polusferi.
 • Shop head –obilježavanje formirane glave zakovice.
 • Shore scleroscope –vrsta uređaja za testiranje tvrdoće materijala.
 • Shoring –stavljanje podmetača i podupirača.
 • Shorting switch –višepolni prekidač kod kojega je jedan strujni krug zatvoren prije otvaranja drugog.
 • Shot peening –način ojaćavanja površine metalnih dijelova "bombardiranjem" čeličnih kuglica.
 • Shoulder –rame, završetak uzletno-sletne staze.
 • Shoulder bolts –posebna vrsta vijaka kod kojega je dio s navojem manji od glatkog dijela.
 • Shoulder wing airplane –zrakoplov na kojem su krila ugrađena iznad polovine visine trupa ali ne i iznad trupa.
 • Show type finish –završni premaz visokog sjaja.
 • Shrink fit –vrsta spoja s muškim i ženskim dijelom na kojem se muški dio hladi a ženski grije. Nakon spajanja i izjednačavanja temperatura, spoj dobiva na čvrstini.
 • Shrinking –skupljanje, stiskanje materijala.
 • Shrinking block –alat za oblikovanje limova na kojem se lim učvršćuje s čime se sprječava njegovo izvijanje tijekom obrade.
 • Shring wrap - zaštita dijelova od prašine i nečistoća tijekom skladištenja. Dijelovi se pokrivaju termo-osjetljivom folijom koja se grijanjem skuplja.
 • Shroud –omotač, obloga
 • Shrouded –zaštićen omotačem.
 • Shroud lines –konopci padobrana.
 • Shroud ring –stacionarna zračna brtva u obliku prstena čime se pojačava čvrstoća turbinskog kola.
 • Shunt -precizno baždareni otpornik postavljen u paralelu s mjeračem struje. Protjecanjem struje kroz otpornik dolazi do pada napona koji je proporcionalan količini struje.
 • Shunt wound motor –elektromotor na kojem su elektromagnetne zavojnice spojene paralelno s armaturom.
 • Shut –isključiti, ugasiti.
 • Shut down gašenje, zaustavljanje motora.
 • Shutoff –prekid dovoda, zaustavljanje motora.
 • Shut off valveventil koji isključuje ili zaustavlja protok nekog fluida.
 • Shutter –škrge, žaluzine.
 • Shuttle –Redovni zračni promet između dva mjesta.
 • Shuttle valve –razdjelni ventil; ventil postavljen na "kritični dio" čiji je zadatak usmjeravanje tlaka iz sustava prema pokretaču za vrijeme normalnog rada ili od sustava u slučaju opasnosti.